Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

8/15/2015 7:17:13 AM

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời !

Đặc Ân Kì diệu Chúa Trời đã ban.

Đời Mẹ Thanh sạch vẹn toàn,

Hồn Vô Nhiễm tội, đầy tràn Thánh Linh.

 

Chúa Con Nhân tính thành hình

Từ Thân Xác Mẹ Đồng trinh trọn đời.

Xúng nơi ngự của Ngôi Hai,

Lòng Mẹ đã chín tháng trời cưu mang.

Trọn đời là tiếng XIN VÂNG,

Đồng Công Cứu chuộc thế nhân mọi đời.

 

Khi "giấc ngủ" đến với Ngài,

Tựa như cái chết của người thế gian.

Ba Ngôi yêu qúy vô ngần,

Lẽ nào nỡ để tiêu tan Xác này.

Đã cho Người Phục sinh ngay,

Sai muôn Thiên Sứ rước Ngái Thăng Thiên.

Hồn Vô Nhiễm, Xác Vẹn tưyền,

Nữ Vương Thiên Quốc - ngự bên Con Ngài.

Mẹ lên Trời ! Phúc lớn thay !

Là niếm hi vọng của người Chúa thương.

 

Hình ảnh NỮ TƯỚNG OAI PHONG

Đang tiến lên như Rạng Đông rạng ngời.

Áo mặc sáng như mặt trời.

Vầng trăng kiều diễm để Người đặt chân.

Mười hai sao là Triều Thiên.

Thiên Binh lớp lớp rước lên Cõi Trời.

Sách Khải Huyền ám chỉ Ngưởi

Vinh Quang Toàn Thắng ! Tơi bời Satan !

 Mẹ là Hình ảnh vẹn toàn,

 Bình Minh Giáo Hỗi Khải Hoàn mai sau.

 Xin Mẹ hướng dẫn, cầu bầu,

Đưa đoàn Dân Chúa tiến vào Thiên Hương.

 Lạy Mẹ là Cửa Thiên Đàng !

 Cho con về Chốn Vĩnh Hằng An

 

Vinc Vũ Thế Hùng

Lên đầu trang