ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

12/31/2015 8:38:36 AM

Ôi ! Tước hiệu MẸ CHÚA TRỜI,

Đo là Phẩm chức tuyệt vời Cao sang.

Đỉnh cao của mọi Đặc ân,

Vượt trên chín phẩm Thiên thần thiêng liêng.

Ngôi Lời quyền phép vô biên,

Hạ sinh từ Mẹ trinh nguyên vẹn tròn.

Mẹ có phúc sinh Chúa Con,

Là MẸ THIÊN CHÚA, ai còn hồ nghi ?

Trinh Thai Vô Nhiễm ai bì ?

Sao Mai lấp lánh, mọi bề lung linh.

Mẹ là Bông Huệ khiết trinh,

Hồn Xác Mẹ được Hiển vinh lên Trời.

Ngự bên Tòa Chúa Ba Ngôi,

Nữ Hoàng Thiên Quốc đời đời Hiển Danh.

Núi Sọ giờ phút thiêng linh,

Mẹ-Evà mới tái sinh nhân trần.

MỆ THIÊN CHÚA, Mẹ thế nhân !

Thế giới xin Mẹ thương ban Hòa bình.

Chúng con dâng Mẹ câu kinh,

Như Bông Hồng thắm tôn vinh hợp lời :

"THÁNH MARIA MẸ CHÚA TRỜI !

Chúng con tội lỗi xin Người cầu thay

Nguyện giúp chúng con khi nay,

Và trong giờ phút cuối đời. Amen"

Vinc. Vũ Thế Hùng

Lên đầu trang