Dòng Thánh Phaolô Tỉnh Dòng Mỹ Tho: Thánh lễ tạ ơn Vĩnh Khấn, và Ngọc Khánh

8/29/2017 11:45:27 PM

 

DPhaolo-VKhan_08.jpg

DPhaolo-VKhan_01.jpg

DPhaolo-VKhan_02.jpg

DPhaolo-VKhan_03.jpg

DPhaolo-VKhan_04.jpg

DPhaolo-VKhan_05.jpg

DPhaolo-VKhan_06.jpg

DPhaolo-VKhan_07.jpg

DPhaolo-VKhan_09.jpg

DPhaolo-VKhan_10.jpg

DPhaolo-VKhan_11.jpg

DPhaolo-VKhan_13.jpg

DPhaolo-VKhan_14.jpg

(WGP.Mỹ Tho 28.08.2017)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang