Dòng Tên: Dòng nhỏ bé nhất và cho vinh danh Thiên Chúa hơn

8/6/2018 10:33:40 PM
Khi mừng lễ thánh Tổ phụ I-nhã, chúng ta nên nhớ ngài không bao giờ sử dụng những từ như “to lớn”, “mạnh mẽ” và “đầy quyền lực” để miêu tả Dòng Tên. Thay vào đó, ngài mô tả Dòng là “nhỏ bé nhất” (minima). Ngài chỉ sử dụng từ “to lớn” để ám chỉ đến Thiên Chúa, ví dụ, “Cho vinh danh Thiên Chúa hơn” (ad majorem Dei gloriam).

St-Ignatius-Suscipe.jpg

Thánh I-nhã không ảo tưởng về Dòng. Ngài biết chính ngài và tất cả những bạn đường của ngài mỏng dòn như thế nào. Ngài biết rằng sự duy trì và tăng triển của Dòng Tên không phải vì những sứ mạng các Giêsu hữu thực hiện, nhưng là do bàn tay quyền năng của Thiên Chúa. Dòng Tên chỉ là một khí cụ thực thi những sứ mạng của Thiên Chúa, và thánh I-nhã đã đề cập rõ ràng về điều này trong Hiến Pháp của Dòng. Một trong những phần cuối cùng của Hiến Pháp được viết như sau: “Vì Dòng đã không được thiết lập bằng các phương thế nhân loại, nên cũng không thể duy trì và tăng triển nhờ các phương thế ấy, nhưng nhờ bàn tay toàn năng Đức Kitô là Thiên Chúa và Chúa chúng ta. Do đó, cần đặt hi vọng nơi một mình Người, vì chính Người phải duy trì và phát triển những gì Người đã đoái thương khởi sự để phụng sự và ca ngợi Người cũng như giúp đỡ các linh hồn. ”

 

Như thế, trong thời đại này, quả là phù hợp để khắc ghi vào trong tâm trí những lời của thánh I-nhã. Trọng tâm của đời sống Giêsu hữu không hệ tại ở những công việc, những sứ mạng, hay chính bản thân các Giêsu hữu, nhưng là chính Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã giao phó các sứ mạng cho Dòng và những gì Dòng đã thực hiện đều nhờ ân sủng của Thiên Chúa.

 

Trong hội nghị mới đây của các Bề trên thượng cấp ở Vùng Châu Á Thái Bình Dương tại Nagasaki, các vị Bề trên đã thảo luận kỹ lưỡng và phản ánh lại một số mối bận tâm chính yếu: kế hoạch tông đồ và cấu trúc quản trị; các sứ vụ chung ở Campuchia, Đông Timor và Myanmar, và Trung Quốc. Các vấn đề về tôn giáo, xã hội, chính trị, kinh tế và sinh thái ở Châu Á Thái Bình Dương khá rộng lớn và phức tạp.

 

Dòng Tên cũng đã hoàn thành tiến trình phân định về các ưu tiên tông đồ phổ quát được khởi sự từ tháng Giêng, và Dòng sẽ thực hiện những sứ mạng này trong 10 năm tới. Cha Tổng quyền Dòng Tên dự kiến sẽ công bố các ưu tiên tông đồ này vào đầu năm tới, và sau đó, Dòng cùng các cộng tác viên trong sứ mạng sẽ cùng nhau thực hiện những ưu tiên ấy. Thực hiện những ưu tiên này dường như rất khó khăn. Tuy nhiên, mỗi người có thể an tâm và can đảm vì biết rằng Dòng Tên là Dòng nhỏ bé nhất, và biết rằng những gì Dòng đang thực hiện là bởi ân sủng của Thiên Chúa và với mục đích cho vinh danh Ngài hơn.

 

Giống như thánh I-nhã, ngày nay, các Giêsu hữu và tất cả các cộng tác viên của Dòng vẫn tiếp tục được mời gọi để cùng cộng tác với Thiên Chúa lao tác trong vườn nho của Ngài. Có lẽ, tinh thần quảng đại, khiêm tốn và thiết thân với Thiên Chúa của thánh I-nhã sẽ truyền cảm hứng cho mỗi thành viên, để trong mọi sự Dòng có thể yêu mến và phụng sự Thiên Chúa và dân Ngài, đặc biệt là những người nghèo và những người dễ bị tổn thương.

 

Tony Moreno, S.J.

Mừng Lễ thánh tổ I-nhã!

31.07.2018,

Chủ tịch vùng Châu Á Thái Bình Dương

 

Chuyển ngữ: Pr. Nguyễn Văn Đương, S.J.
(dongten.net 04.08.2018/ sjapc.net)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang