Dòng nữ

Lược sử Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương

Lễ Truyền Tin (25.3), ngày lễ Bổn Mạng của Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương. Nhân dịp này, chúng ta cùng xem lại bài viết sau đây được trích từ “Kỷ Yếu Giáo Phận Qui Nhơn Mừng 400 Năm Loan Báo Tin Mừng 1618-2018” và đã được đăng vào “Nhịp Cầu Thánh Hiến và Mục Vụ” của Ban Tu Sĩ Gp.Qui Nhơn, tập 19.

 Xem chi tiết »
Dòng Tiểu Muội

“Giê-su Tình Yêu” là sợi chỉ đỏ trong mọi đường hướng hoạt động của đời sống.

 Xem chi tiết »
Hội Dòng Mến Thánh Giá

Đã có ai đó từng ví Giáo hội như một vườn hoa mà hương sắc được kết thành bởi sắc màu tu phục và linh đạo đời sống của các dòng tu, điều này thật chí lý.

 Xem chi tiết »
Tu hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn

Ơn gọi và sứ mệnh của Tu Hội Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn là : Tận hiến cho Thiên Chúa, sống thành cộng đoàn để phục vụ Chúa Kitô nơi người nghèo về thể xác và tinh thần qua các hoạt động nhân ái, phát triển bền vững và sự hiện diện chứng tá tình Yêu Chúa Kitô.

 Xem chi tiết »
Dòng Đức Bà Truyền Giáo

NOTRE DAME DES MISSIONS OUR LADY OF THE MISSIONS

 Xem chi tiết »
Hội Dòng Chúa Quan phòng

Linh đạo của Dòng cũng là tinh thần của Dòng. Đó là bốn nhân đức căn bản mà Cha Á Thánh để lại cho Hội Dòng như “bốn cột trụ chống đỡ toà nhà Hội Dòng” (HD. 376):Phó Thác cho Chúa Quan Phòng, Đơn sơ, Nghèo Khó và Bác Ái .

 Xem chi tiết »
Hội Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản

LINH ĐẠO: Dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, qua 3 lời khuyên Phúc Âm và qua hoạt động tông đồ “cung cấp lương thực nuôi dưỡng trí tuệ con người” bằng in ấn, để ngành báo chí, xuất bản, được “thanh tẩy và thánh hoá”.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang