Dòng Ngôi Lời Việt Nam: Tuyển sinh Ơn gọi 2022

5/6/2022 8:18:27 AM
Mùa Tuyển sinh Ơn gọi của Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam vào các ngày 1,2,3 tháng 8 hằng năm đang đến, chỉ 3 tháng sau Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành (8/5/2022).

dong-Ngoi-Loi.jpg

Xin bấm vào một trong các liên kết sau đây để biết Thông tin Tuyển sinh và cách thức nộp Hồ sơ Tuyển sinh vào Dòng Ngôi Lời - Tỉnh Dòng Việt Nam:

- YouTube videohttps://youtu.be/kNjb9q9pauM

- Thông tin Tuyển sinh và Phiếu đăng ký dự thi: https://ngoiloivn.net/on-goi-dao-tao/van-phong-on-goi/tuyensinhsvd2022/

- Facebook video:  https://www.facebook.com/ngoiloivn.net/videos/273797351187905

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang