Dòng Ngôi Lời: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế

1/2/2018 12:26:53 PM
Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam tràn ngập tin vui cuối năm 2017 với 3 tân chức Linh Mục và 5 tân chức Phó Tế.

Vào lúc 8g30 thứ bảy, ngày 30 tháng 12 năm 2017 tại Nguyện Đường Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi – Chí Hòa, Sài Gòn. Đồng tế với ngài có Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – GP Phú Cường.

 

Tân Linh Mục:

Antôn Pađôva Nguyễn Tất Bính, SVD

Phanxico trần Thiện trí, SVD

Gioan Baotixita Trần Vui, SVD

 

Tân Phó Tế:

Giuse Nguyễn Văn Dũng, SVD

Phero Nguyễn Quốc Hưng, SVD

Giuse Nguyễn Xuân Long, SVD

Gioan Trần Nam Phong, SVD

Gioan Đinh Quốc Tĩnh, SVD

 

NgoiLoi-07.JPG

NgoiLoi-01.JPG

NgoiLoi-02.JPG

NgoiLoi-03.JPG

NgoiLoi-04.JPG

NgoiLoi-05.JPG

NgoiLoi-06.JPG

NgoiLoi-07.JPG

NgoiLoi-08.JPG

NgoiLoi-09.JPG

NgoiLoi-10.JPG

NgoiLoi-11.JPG

NgoiLoi-12.JPG

NgoiLoi-13.JPG

NgoiLoi-14.JPG

NgoiLoi-15.JPG

 

Nguồn: SVD

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang