Dòng Cát Minh tuyển sinh niên khóa 2022-2023

4/25/2022 7:14:06 AM
Dòng Cát Minh là một Dòng Tu đã có mặt trong Giáo Hội trên 800 năm (1207).

Truyền thống Linh đạo Dòng là sống đời sống trung thành với Đức Kitô, qua lời cam kết kiếm tìm nhan Thiên Chúa hằng sống (chiều kích chiêm niệm của đời sống) qua tình huynh đệ, qua việc phục vụ (diakonia) giữa tha nhân. Truyền thống linh đạo của Dòng nhấn mạnh cả ba yếu tố nền tảng này, không phân chia, và không mang những giá trị rời rạc, nhưng đan kết chặt chẽ với nhau.

cat-minh.jpg

Đăng ký ghi danh xin liên hệ các vị phụ trách sau:

Lm. Fx. Nguyễn Xuân Chính, O.Carm., Tel: 0903179900

Lm. Đom. Maria Ng. Đức Hùng, O.Carm., Tel: 0784210058

Tu sĩ Phê-rô Phạm Trọng O.Carm., Tel: 0372090296

Tu sĩ Giuse Bùi Anh Tuấn, O.Carm., Tel: 0704430499

Facebook: Ơn Gọi Cát Minh & Messenger

EMAIL: ongoicatminh@gmail.com

hay điền vào mẫu để ghi danh

https://forms.gle/e7nTLz88XGmb5Kx16

Các vị phụ trách sẽ liên lạc với các bạn.

Btv: Antonio, O.Carm.

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang