Đón mừng ''Sắc Lệnh của Vatican thay đổi bản văn Phép Rửa Tội''

9/21/2013 8:28:10 AM
I- Lời dẫn nhập

Quý vị có thể xem qua bài ''Vatican ban hành sắc lệnh thay đổi bản văn Phép Rửa Tội một chút'' (của tác giả Bùi hữu Thư, ở nhiều trang của các Giáo Phận hay Giáo Xứ) để ''đồng tình'' với quyết định của hai Đức Thánh Cha: Bênêđictô 16 và Phanxicô.

 

Là tín hữu Công Giáo, trước khi nêu bằng chứng từ kinh Tin Kính, nhất là từ Tân Ước, tôi xin mạo muội trình bày ''sự đồng tình của mình'' với Sắc Lệnh mới của Vatican.

 

II- Chỉ thay đổi hai từ trong bản Latinh

 

Đó là ''Cộng đồng Kitô giáo'' thành ''Giáo Hội của Thiên Chúa''

 

A- Thành ngữ ''Cộng đồng Kitô giáo'' (communitas christiana)

 

Khái niệm ''Cộng đồng Kitô giáo'' được dùng cho Công Giáo, Chính Thống Giáo và Tin Lành mà thôi. Vì thế, theo ''Journal du Vatican / Le dernier coup du pape Benoît, CITÉ DU VATICAN, le 22 août 2013, trước khi ghi dấu Thánh Giá nơi trán của em bé hay các em bé, linh mục sẽ KHÔNG còn nói như sau: ''Cộng đồng Kitô giáo hân hoan đón chào con (các con).'' (Magno gaudio communitas christiana te (vos) excipit.)

 

B- Thành ngữ ''Giáo Hội của Thiên Chúa'' (Ecclesia Dei)

 

Cũng theo ''Journal du Vatican'', Giáo Hoàng Thần Học Gia Joseph Ratzinger muốn, trong nghi thức rửa tội, phải tuyên xưng rõ ràng rằng đó chính là Giáo Hội CỦA Thiên Chúa vẫn còn hiện hữu hoàn toàn trong Giáo Hội Công Giáo vốn tiếp đón người xin được rửa tội, chứ không phải ''Cộng đồng Kitô giáo'' theo cách khái quát bởi vì ''Cộng đồng Kitô giáo'' là từ ngữ cũng dùng để chỉ từng cộng đoàn địa phương hay các tín-ngưỡng-không-công-giáo như là các giáo hội thệ phản. (*)

 

C- Tuyên xưng ''Giáo Hội của Thiên Chúa'' (Ecclesia Dei)

 

Từ sở hữu ''DEI'' (của Thiên Chúa) là ''bổ ngữ'' cho danh từ ''Ecclesia'' (Giáo Hội). Bổ ngữ ấy còn có nghĩa: DO Thiên Chúa lập nên. Nói cách khác: Chỉ Thiên Chúa mới CÓ TOÀN QUYỀN lập ra Giáo Hội CỦA Ngài. Cho nên, Kitô hữu (đã ''ly khai'' Giáo Hội của Thiên Chúa) KHÔNG có quyền lập ra giáo hội khác. Bởi vì chính ''Thiên Chúa Cứu Chuộc'' là Giêsu đã phán: ''CÒN Ta, Ta bảo con: "CHÍNH CON là Ðá NÊN trên đá ẤY, Ta sẽ xây Giáo Hội CỦA Ta,... (ET ego dico tibi: TU es Petrus, ET super hanc petram aedificabo Ecclesiam MEAM;...'' (Mat. 16,18) Bản Latinh có chủ từ ''ego, tu'' để nhấn mạnh ''người phán'' là Thiên Chúa và ''người nghe mệnh lệnh'' là ông ĐÁ.

 

III- Kinh ''Tin Kính'': CREDO

 

Kinh ''Tin Kính'' có phần tuyên xưng như sau: ''Tôi tin Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.'' (Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.)

 

A- Duy nhất

 

Bởi vì chỉ có MỘT Thiên Chúa như lời mở đầu kinh Tin Kính: ''Credo in unum Deum.'' Bởi vì Thiên Chúa Cứu Thế đã dùng chữ ''giáo hội'' ở số ít: ''Ecclesiam'' khi Ngài phán với ông ĐÁ!!! Cho nên, Giáo Hội CỦA Thiên Chúa ấy là Công Giáo do Thiên Chúa lập nên, chứ CHẲNG do ai khác!!!

 

B- Thánh thiện

 

Bởi vì Chúa Giêsu là Đấng Thánh, là ĐẦU và Giáo Hội là THÂN THỂ mầu nhiệm của Ngài. Dù bất toàn, Giáo Hội vẫn là Thánh nhờ có Lời Chúa hứa: ''Ta sẽ ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế.'', nhờ các Bí Tích, nhờ sứ mạng của Giáo Hội là tự THÁNH HÓA mình và người khác.

 

C- Công giáo

 

Kinh ''Tin Kính'' do Tông Đồ truyền lại, là bản các ngài ''đúc kết'' Lời Chúa để người Công Giáo tuyên xưng đức tin. Vào thế kỷ thứ IV, Công Đồng Nicée-Constantinople (325-381) bổ sung như đã nêu. Tuy nhiên, Tin Lành đã đổi chữ ''công giáo'' thành ''phổ thông''!!!

 

D- Tông truyền

 

Tiếc rằng Tin Lành đã tự ý bỏ chữ TÔNG TRUYỀN trong kinh Tin Kính!!!

 

E- Chính Thống giáo bỏ chữ ''Filioque'' trong kinh Credo

 

Khi tuyên xưng về Chúa Thánh Thần, Giáo Hội Chính Thống Đông Phương bất đồng với Giáo Hội Công Giáo La Mã về chữ ''Filioque'' (và bởi Đức Chúa Con) trong Kinh Tin Kính của Công Đồng Nicée-Constantinople. (Xin xem thêm bài của Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn: ''Những khác biệt căn bản giữa Công Giáo, Chính Thống Giáo và Tin Lành.'')

 

IV- Tông đồ Phaolô ''rửa tội'' theo nghi thức ''Giáo Hội của Thiên Chúa''

 

Xin ghi lại Tông Đồ Công Vụ, 19 như sau:

 

''Trong khi Apollô ở Corinthô, Phaolô ngang qua miền thượng du, đã đến Êphêsô. Và ông gặp một ít môn đồ, ông mới nói cùng họ: "Khi tin đạo, các ông có lãnh nhận Thánh Thần không?" Họ đáp: "Ngay việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng đã không nghe nói!" Ông hỏi: "Vậy các ông đã nhận phép rửa nào?" Họ đáp: "Phép rửa của Gioan." Phaolô mới nói: "Gioan làm phép rửa bằng cách tỏ lòng hối cải, và bảo dân hãy tin vào Ðấng sẽ đến sau ông, tức là Giêsu." Nghe rồi, họ đã được thanh tẩy nhân Danh Chúa Giêsu. Và, khi Phaolô đặt tay trên họ, Thánh Thần đã xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Họ được chừng mười hai người tất cả.''

 

Như vậy, Phaolô là người theo ''Giáo Hội CỦA Thiên Chúa'' sau khi Ngài đã về trời. Đúng như lời dạy của nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô, ''Giáo Hội ấy vẫn HIỆN HỮU HOÀN TOÀN trong Giáo Hội Công Giáo vốn tiếp đón người xin được rửa tội! Mà Phaolô từng là đối tượng CỦA Thiên Chúa qua tay ông Khanania. (x. TĐCV 9)

 

VI- Lời kết

 

Đoạn Tông Đồ Công Vụ vừa nêu là bằng chứng tôi thưa với Tòa Tổng Giám Mục Huế vào năm 1982 để kính xin hai Đức Cha mở rộng vòng tay, đón nhận Cô..., người Tin Lành, là vợ của tôi vào ''Giáo Hội CỦA Thiên Chúa'' bằng Bí Tích RỬA TỘI ngõ hầu nàng có Vú đỡ đầu và Tên Thánh.

 

Hiện giờ, Đức Tổng Nguyễn Như Thể, Cha Quý (cựu Thư Ký Tòa TGM Huế) là nhân chứng sống, nhất là ''mục tử'' trong ''Giáo Hội CỦA Thiên Chúa'' đã tiếp nhận vợ tôi vào ''Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.''

 

Hồi ấy, tôi kính nhờ Cha Thư Ký chọn Vú cho vợ tôi. Còn tôi và nàng âm thầm cầu nguyện với Mẹ cho nàng có Vú mang Tên Thánh là Maria. Cả hai chúng giấu kỹ mọi người ước mơ ấy. Cha Quý đưa ra hai Chị để tôi chọn. Tôi thưa: ''Con xin tùy Cha. Cha chọn Chị nào cũng được.''

Trước khi vợ tôi được rửa tội và lãnh nhận các Bí Tích: Thêm Sức, Hôn Phối, Mình Thánh Chúa, Cha Quý nói: ''Anh đã gặp Chị Nga chưa? Anh có hỏi Tên Thánh của Chị ấy không?'' Tôi thưa: ''Dạ, con không biết.'' Ngài cười: ''Tôi cũng vậy. Thôi, không sao. Tôi sẽ hỏi Chị ta trước khi rửa tội.''

Trước Bàn Thờ, trong nhà nguyện của Các Xơ, Cha Quý hỏi riêng Vú Nga, mà tôi không nghe được bởi vì tôi đang còn ''lạy Mẹ, xin Mẹ ban ơn mà con đã xin cùng Mẹ.'' Khi nghe Cha Quý hỏi Vú Nga: ''Maria, con xin gì cùng Hội Thánh?'', tôi bật khóc vì Mẹ đã nhậm lời chúng tôi nài xin. Vú Nga, vẫn ''tu ở đời'', cũng là nhân chứng về ơn lành mà ''Mẹ Hồng Ân'' ban cho chúng tôi.

 

Sau đó, tôi nhờ em ruột xin người đỡ đầu cho con trai của mình, nhưng cũng giấu ước mơ là cháu có ''Bọ'' mang Tên Thánh Phaolô để nhớ đến việc Thánh Nhân ''rửa tội lại'' cho đệ tử của Gioan Tẩy Giả. Ai ngờ Thánh Phaolô đã nhậm lời tôi xin: Bọ của cháu là Anh Phaolô Ngãi, người Phủ Cam. Và chúng tôi còn nhiều ơn lành khác mà Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội Công Giáo đã ban.

 

Lạy Chúa Cứu Thế, lạy Mẹ, con tin vào Giáo Hội mà Chúa đã lập.

 

* Người Tin Lành Đức cũng tự xưng mình là ''thệ phản'': Protestant.

Đức Quốc, 20.9.2013

Đaminh Phan văn Phước

Lên đầu trang