Đón Mừng Năm Đức Tin

10/20/2012 12:03:44 PM

Mừng Năm Thánh ơn Trời giáng phúc

Trống liên hồi, thúc giục nơi nơi

Tĩnh tâm, cầu nguyện mau thôi

Hành hương, bác ái kịp thời triển khai

 

Lời Chúa phán miệt mài thực hiện

Gương Mẹ làm, mầu nhiệm truyền rao

Đức Tin chư thánh khát khao

Noi theo chân Mẹ đi vào nội tâm

 

Về với Chúa hết lòng phấn chấn

Đến cùng Ngài tiềm ẩn thiết thân

Sẻ chia cứu độ hồng ân

Thượng thiên thánh sủng vĩnh hằng mai sau

 

Lời chân lý cất cao mầm sống

Lẽ công bằng lối rộng trường sinh

Lời Ngài rạng rỡ, quang minh

Tỏa soi nhắc nhớ trung trinh nguyện thề

 

Chịu phép Rửa quy về Hội Thánh

Nhận Thánh Thần sức mạnh thiêng liêng

Bao la ơn Chúa nhân hiền

Tuyên xưng tái nhận ưu tiên thực hành

 

Bỏ lối cũ, sắm sanh đường mới

Đổi lòng lành, rẽ tới nẻo ngay

Thế gian, xác thịt khốn thay

Quỷ ma cám dỗ, từ đây dứt đường

 

Lời Chúa dạy kỷ cương son sắt

Con nguyện xin ghi khắc tâm can

Đức Tin nối tiếp việc làm

Nhất tâm tín thác ân ban Thánh Thần

 

Chuyên chăm lời Phúc Âm thánh hóa

Sẻ chia câu sứ giả Tin Mừng

Canh tân đời sống thiết thân

Triển khai Lời Chúa, thiện chân an lành

 

Sống Đức Tin toàn thành thiên ý

Học gương lành phỉ chí yêu thương

Giêsu trưởng tử khiêm nhường

Yêu người, mến Chúa thượng tôn luật lề

 

Dạy bảo cho trọn bề hiếu thảo

Nêu gương lành thấu đáo thiện căn

Bao dung đồng cảm xa gần

Sẻ chia huynh đệ thiết thân dạt dào

 

Xây Giáo hội Nhiệm Mầu phong phú

Sống Đức Tin Sứ Vụ Hiệp Thông

Vatican thánh Công Đồng

Phù sa bồi đắp truyền thông Tin Mừng

 

Đường lối Chúa loan truyền cứu độ

Ơn thánh Ngài củng cố niềm tin

Tuy là hội nhập thế gian

Vẫn không đồng hóa, hòa tan thói đời

 

Là muối men dậy khơi nồng ấm

Tựa nắng hồng tan đẫm sương mai

Gương lành Thiên Chúa Ngôi Hai

Mến yêu phục vụ những ai khó nghèo

 

Lời Tông huấn giáo điều cao quý

Ơn Thánh Linh soi ý nhiệm mầu

Đoàn chiên ghi tạc tâm sâu

Sống vui Năm Thánh đậm mầu Đức Tin

 

Jos. Hương Quê

Lên đầu trang