Dọn đường cho Chúa (Mc 1,1-8)

12/2/2011 11:09:20 AM

Sa mạc vắng hồn con cảm nghiệm

Tiếng kêu vang hoà quyện khắp nơi

Vẳng trong hoang địa bao lời

Gioan rao giảng kêu mời hối nhân

Hãy sám hối ăn năn tội lỗi

Mau dọn đường sửa lối Chúa qua!

Lòng vui chân lý mở ra

Giêsu Cứu Thế chính là Đường đi

 

Hố sâu thẳm lương tri chai đá

Ngài lấp đầy hoa quả Thánh Linh

Từng giây mắt Chúa dõi nhìn

Giúp con hoán cải vẹn tình sắt son

 

Khi Chúa đến, không còn con sống

Mà chính là Chúa sống trong con

Tận nơi sâu thẳm tâm hồn

Ba Ngôi Thiên Chúa tràn muôn phúc lành

 

Là ngôn sứ Gioan làm chứng

Đấng quyền năng đang đến sau tôi

Kitô Thánh Tử Ngôi Lời

Sẽ làm Phép Rửa tội đời thứ tha

 

Tội thời đại lương tâm đánh mất

Cảm thức về tội lỗi xấu xa

Mẹ hiền Giáo Hội thiết tha

Gọi con trở lại giao hòa hiệp thông

 

Kitô hữu vững lòng nơi Chúa

Nên chứng nhân ở giữa anh em

Chúa thương những kẻ mọn hèn

Cho con tin mến chúc khen Danh Ngài.

Nt. BÍCH NGỌC

Lên đầu trang