Đối mặt với những thử thách về Đức tin Kitô Giáo của chúng ta

5/1/2022 7:49:35 AM
Có lẽ chúng ta đã từng trải qua điều này trong cuộc hành trình đức tin của mình: chúng ta có một thời gian đức tin mạnh mẽ, sau đó là một thời gian nghi ngờ sâu sắc vào Thiên Chúa . Một giây phút nào đó, chúng ta tràn đầy đức tin và lòng can đảm khi bước theo Chúa Giêsu Kitô. Khoảnh khắc tiếp theo, chúng ta thấy mình tràn đầy nghi ngờ và bất an, dễ dàng khuất phục trước những nỗi sợ hãi phi lý của mình.

doidienvoinhungthuthachveductin.jpg

Kinh nghiệm của Thánh Tôma về sự dao động này trong đức tin có thể giúp làm sáng tỏ kinh nghiệm chung này. Khi Chúa Giêsu kiên quyết trở lại miền Giuđêa bất chấp sự cố gắng của người Do Thái muốn ném đá Ngải đến chết, Tôma đã khuyên các bạn đồng môn của mình rằng: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!” (Gioan 11:16). Đức tin nào, sự táo bạo và lòng dũng cảm nào  mà Tôma có được khi đó. Ông đã sẵn sàng theo Chúa Kitô trong đau khổ cho đến chết và thậm chí còn mời gọi những người bạn đồng môn của mình cũng làm như vậy. 

Thật nhanh vài tuần sau đó. Mọi người khác đã tin vào Chúa Phục Sinh, ngoại trừ Tôma. Giờ đây, ông định hướng theo một kiểu đức tin có điều kiện, “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Ngài, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Ngài, tôi chẳng có tin” (Gioan 20:25). Ông là người. trước đây đức tin mạnh mẽ đến nỗi ông sẵn sàng chịu đau khổ và chết với Chúa Kitô thì nay ông lại yêu cầu được chạm vào vết thương của Chúa Kitô trước khi ông tin vào sự phục sinh của Ngài. Người lãnh đạo đã từng mạnh dạn trong đức tin giờ đây đã khiến những người bạn đồng môn của ông thậm chí còn nghi ngờ đức tin của họ vào Chúa Kitô Phục sinh. 

Chúng ta học được một số điều từ kinh nghiệm của Thánh Tôma về cách vứt bỏ chính mình khi chúng ta bắt đầu dao động trong đức tin của mình vào Chúa Kitô Phục sinh.

1. Thứ nhất, những giây phút dao động đó là những khoảnh khắc mà chúng ta phải nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với món quà đức tin. 

Đức tin là quà tặng của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô, “Không ai có thể đến với tôi trừ khi Chúa Cha, Đấng đã sai Tôi lôi kéo người ấy… Không ai có thể đến với tôi, trừ khi được Chúa Cha ban cho” (Gioan 6:44, 65). Ngài sẵn lòng đi đến thập giá để chúng ta có được một đức tin chiến thắng sự chết, “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Ngài thì được sống muôn đời” (Gioan 3: 14-15).

Ước muốn và quyết tâm theo Chúa Giêsu Kitô trong đức tin và luôn giữ lời Ngài là một ân ban của tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Khi dao động trong đức tin, chúng ta có bao giờ dừng lại và tạ ơn về ân huệ đức tin mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta trên đồi Canvê và ban cho chúng ta trong Phép Thánh Tẩy không? Chúng ta biết ơn bao nhiêu về đức tin mà chúng ta có được vào Sự Hiện Diện Thực Sự của Ngài trong Bí Tích Thánh Thể? Chúng ta có biết ơn về đức tin đó khi chúng ta khiêm tốn thú nhận tội lỗi của mình với một linh mục và nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa với sự bảo đảm của Thiên Chúa không? Thử thách của chúng ta trong đức tin là để đưa chúng ta đến với lòng biết ơn sâu sắc này đối với đức tin mà chúng ta dễ dàng cho là chuyện đương nhiên.

2. Thứ hai, những lúc đức tin dao động cũng là những lúc chúng ta nên đặt trọn niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô.

Chỉ có chính Chúa Cứu Thế Giêsu, “Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin của chúng ta” (Do thái 12: 2) mới có thể xóa bỏ những nghi ngờ của chúng ta và khôi phục lại đức tin của chúng ta khi chúng ta dao động. Chúng ta không thể giả mạo đức tin đó và chúng ta không thể khôi phục niềm tin bằng chính hành động của mình. Không một lời nào “Chúng tôi đã thấy Chúa” mà các môn đồ khác thốt ra có thể phục hồi đức tin của Tôma. Ông cần một cuộc gặp gỡ từ chính Chúa Kitô Phục sinh.

Khi trải qua những thử thách đau đớn về đức tin, chúng ta hãy ghi nhớ những lời này: “Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là Đấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Ngài trong Chúa Kitô. Phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường” (1Phêrô 5:10). Chỉ có Thiên Chúa ban đức tin cho chúng ta như món quà của Ngài mới có thể khôi phục đức tin đó. Thay vì hoảng sợ và từ bỏ đức tin, chúng ta có thể đối mặt với đức tin đang dao động của mình bằng sự tin tưởng kiên nhẫn, chờ đợi Ngài với niềm tin cậy để đổi mới đức tin của chúng ta. 

3. Thứ ba, chúng ta phải trau dồi đức tin đang suy giảm của mình bằng cách kiên trì cầu nguyện và bằng cách học hỏi lời Chúa.

 Tôma tiếp tục lắng nghe những lời của những người bạn đồng môn của mình, “Chúng tôi đã thấy Chúa”, ngay cả khi ông không đến với đức tin ngay lập tức. Ông không từ chối những lời đó nhưng ông không thể tin vào chúng. Tuy nhiên, những lời đó đã đặt ông vào vị thế phải nhận một đức tin được phục hồi từ Chúa Kitô Phục sinh.

Khi đức tin bắt đầu suy giảm, chúng ta phải nhớ rằng “Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời của Chúa Kitô” (Rôma 10:17) Như vậy, chúng ta cho Chúa phục sinh cơ hội khôi phục và đào sâu đức tin của chúng ta khi trung thành dành thời gian cầu nguyện với Chúa với sự trợ giúp của lời Ngài dành cho chúng ta. 

4. Thứ tư, chúng ta đối mặt với đức tin đang dao động của mình bằng cách thực sự kiểm tra lương tâm của mình một cách siêng năng hơn dưới ánh sáng của lời Thiên Chúa. 

Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta muốn loại bỏ những trở ngại đối với đức tin, bắt đầu từ tội lỗi chưa hối cải. Vì những tội lỗi đó giết chết và làm tổn thương đức tin của chúng ta, nên Chúa Giêsu đã ban cho Hội Thánh của Ngài phương tiện để tha thứ tội lỗi nhân danh Ngài và bởi quyền hạn của Ngài, “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Gioan 20:22-23).

Tình yêu thương xót của Thiên Chúa không chỉ xóa bỏ tội lỗi mà còn khơi dậy niềm tin của chúng ta vào Chúa Kitô Phục sinh. Đức tin của chúng ta không thể được phục hồi khi chúng ta cố chấp hoặc thỏa hiệp với tội lỗi: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Máccô 1,15). Bước đầu tiên trong đức tin mạnh mẽ là ăn năn thật lòng và tránh xa khỏi tội lỗi. Lòng thương xót có nghĩa là đưa chúng ta đến một đức tin vô biên vào quyền làm chúa của Chúa Kitô Phục sinh, giống như Tôma đã làm điều đó: “Lạy Chúa của con, và Thiên Chúa của con”.

5. Thứ năm, chúng ta không được đặt đức tin nơi Chúa Kitô dựa trên điều kiện, hoàn cảnh hoặc sự thể hiện của chúng ta trong cuộc sống này.

Tôma đã phải chiến đấu với đức tin của mình bởi vì đức tin đó có điều kiện và phụ thuộc vào những gì ông có thể nhìn thấy và chạm vào, “Trừ khi tôi nhìn thấy, tôi chạm vào, tôi cảm thấy ...” Niềm tin của chúng ta vào Chúa Kitô Phục sinh cũng phù du như những điều kiện của cuộc sống chúng ta khi chúng ta đặt niềm tin vào những điều kiện bên ngoài của mình.. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta đức tin vô điều kiện vì đức tin đó là ân huệ của Ngài ban cho chúng ta, một đức tin không phụ thuộc vào hoàn cảnh của chúng ta trong cuộc sống này: “Phúc cho những ai không thấy mà tin” (Gioan 20, 19-31).

6. Thứ sáu, chúng ta phải luôn hiệp nhất trong cộng đoàn đức tin ngay cả khi đức tin của chúng ta dao động. 

Mặc dù Tôma không thể tin vào Chúa Kitô Phục sinh, nhưng ông không từ bỏ cộng đoàn đức tin. Ông ở lại với họ cho đến khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai chỉ để khôi phục đức tin của ông. Rất có thể, cộng đoàn của ông tiếp tục cầu nguyện cho ông và kiên nhẫn với ông.

Cũng vậy, chúng ta không được bỏ cộng đoàn đức tin vì những thử thách trong đức tin của chúng ta. Chúa Kitô luôn luôn trở lại với dân của Ngài để phục hồi đức tin đang suy giảm của họ. Ngài trở lại với chúng ta trong mỗi bí tích, đặc biệt là trong Bí tích Thánh Thể, làm cho những vết thương vinh quang của Ngài hiện diện với chúng ta lặp đi lặp lại với quyền năng chữa lành sự không tin của chúng ta, “Vì Ngài phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành” (1Phêrô 2:24)

7. Cuối cùng, chúng ta kiên trì với đức tin cho đến cùng ngay cả khi đức tin dường như lung lay vì chúng ta tin chắc rằng phần thưởng cuối cùng cho đức tin của chúng ta là ở trên trời. 

Chúng ta không thể từ bỏ đức tin của mình vì những điều kiện hoặc kinh nghiệm trên trần gian của chúng ta. Chúa Kitô Phục Sinh đã nói những lời này với Thánh Gioan bị lưu đày: “Đừng sợ! Ta là Đầu và là Cuối. Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời” (Khải huyền 1:17-18) Thánh Gioan nhìn thoáng qua phần thưởng mà Thiên Chúa ban cho những ai kiên trì làm chứng trung thành cho Ngài khi đối mặt với sự bắt bớ và gian khổ trong cuộc sống này.  

Hỡi anh chị em thân mến của tôi trong Chúa Kitô, có rất nhiều điều trong cuộc sống này đe dọa niềm tin của chúng ta vào Chúa Kitô Phục Sinh. Chúng ta có vô số lý do để từ bỏ đức tin của mình nơi Ngài. Chúng ta có những cuộc đấu tranh nội tâm dường như kéo dài mãi mãi. Chúng ta cảm thấy bất lực khi đối mặt với nhiều hành động xấu xa và bất công trong cuộc sống của chúng ta và trên thế giới. Tương lai của chúng ta có thể xuất hiện tối tăm và u ám, chứa đầy những thách thức và trở ngại. Ngay cả Giáo hội với tư cách là cộng đoàn đức tin cũng có thể đang vướng vào những vụ tai tiếng.

Không phải lúc nào chúng ta cũng tránh được những thử thách này đối với đức tin của mình. Chúng có xu hướng khiến chúng ta phải tuân theo một đức tin có điều kiện, nói như Thánh Tôma, “Nếu tôi không thấy, nghe, có, sở hữu, cảm nhận, thích thú, đạt được ..., tôi sẽ không tin.” Chúa Giêsu không thưởng cho chúng ta vì đức tin như vậy nhưng cho một đức tin không liên quan gì đến tình trạng hoặc hiệu suất của chúng ta, “Phúc cho những ai không thấy mà đã tin.”

Mỗi lần tham dự Bí tích Thánh Thể là một cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Kitô Phục sinh, là nguồn mạch và đỉnh cao của đức tin chúng ta. Không phải lúc nào Ngài cũng ngăn cản những thử thách về đức tin này vì Ngài mong muốn rằng nhờ những thử thách mà chúng ta vun trồng một đức tin mạnh mẽ và sống động, điều duy nhất có thể “làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta” (1Gioan 5: 4). Ngài biết rõ mọi thử thách đức tin của cá nhân chúng ta ngày nay. Trong tình yêu thương xót của Ngài, Ngài đến để khôi phục và củng cố đức tin đang dao động của chúng ta để chúng ta có thể theo Ngài với một đức tin sống động trong suốt cuộc đời và một ngày nào đó được chia sẻ với Ngài sự vinh hiển đời đời.

Vinh Danh Chúa Giêsu !!! Tôn vinh Mẹ Maria !!!

Phêrô Phạm Văn Trung chuyển ngữ

từ LM. Nnamdi Moneme, OMV,

catholicexchange.com.

Lên đầu trang