Dọn Hang Đá

12/17/2011 12:01:40 AM

Một hang đá nho nhỏ,

Một máng cỏ xinh xinh

Chiều đông này…sương tím

Con dọn…cả tâm tình.

Trên hang đá đơn sơ

Con gắn ngôi sao lạ

Nhánh thông gầy chơ vơ

Tuyết bông vương trắng xoá.

Này Hài Nhi Giêsu,

Giuse cùng Đức Mẹ,

Ba Vua lắng tâm tư,

Bò thở hơi lặng lẽ…

Chầu chực trong và ngoài

Các thiên thần lớn bé:

“Vinh danh Chúa trên trời,

Bình an người dưới thế”.

Thêm ánh đèn xanh, đỏ

Máng cỏ càng lung linh…

Thế là xong hang đá

Con dọn mừng Giáng Sinh!

Ôi Chúa Giêsu ơi,

Chúa thương con biết mấy

Chúa đã đến trong đời

Máng lừa đơn sơ vậy!

Ôi Chúa Giêsu ơi,

Thương Chúa nhất trên đời

Tâm hồn con bé nhỏ

Chúa ngự vào đi thôi!

Thơ : Minh Sơn
KONTUM

Lên đầu trang