Điều con xin

2/7/2012 8:05:54 PM
(Hc 40:1-4 và G 1:20-22)

Thân trần truồng được sinh từ lòng mẹ

Khi nào chết tôi cũng sẽ trần truồng

Chuyện đời người, điều đó là lẽ thường

Chúa ban cho, Chúa lại lấy đi hết

 

Chỉ có Ngài mới trọn quyền phán quyết

Hạt-bụi-con xin tuân phục hoàn toàn

Xin chúc tụng danh Đức Chúa chí nhân

Trong tất cả những vui buồn cuộc sống

 

Khổ tận cùng nhưng không hề dao động

Ông Gióp quyết không hề phạm tội nào

Cũng không buông lời trách móc chi đâu

Chỉ âm thầm tuân phục Thánh Ý Chúa

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng muôn trùng cao cả

Xin giúp con vững Tin, Cậy, Mến yêu

Làm chứng nhân ngay trong lúc khổ đau

Con chỉ xin thuộc về Ngài mãi mãi

 

TRẦM THIÊN THU

Chiều 6-2-2012


Lên đầu trang