Để trở nên người loan báo Tin mừng cho thế giới hôm nay

9/2/2021 10:16:11 AM
(Suy niệm Tin Mừng ngày thứ 5 sau CN 22 TNB – Lc 5, 1-11)

Qua bài Tin mừng của Thánh Luca hôm nay, chúng ta rút ra được chủ đề “muốn trở nên người loan báo Tin mừng thì phải:

Được Thiên Chúa chọn gọi,

Đức Giê-su ngỏ lời lên thuyền của Ông Simon và ‘xin’ chèo ra chỗ xa một chút. Một sự chủ động và đi bước trước của Thiên Chúa ngang qua Đức Giê-su đối với ơn gọi của người loan báo Tin Mừng. Sau đó, Ngài giảng dạy. Được gọi và được huấn luyện là điều hết sức cần thiết cho những ai muốn trở nên người loan báo Tin mừng.

Được sai đi,

Nghe giảng xong, Đức Giê-su sai các ông ra chỗ sâu để thả lưới. Những người ngư phủ có kinh nghiệm như Simon đã thấy thất bại vì suốt đêm đã chẳng bắt được con cá nào. Có thể ông cũng rất khó chịu khi Đức Giê-su nói với ông chèo ra chỗ sâu. Nhưng vì tuân lệnh, vì vâng lời, ông đã thực hiện và quả thật một mẻ cả lớn đã xuất hiện làm cho lướt gần rách. Người loan báo Tin mừng sẽ không làm được gì nếu thiếu sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi.

Phải biết kinh ngạc và nhận ra sự yếu kém của bản thân,

Sẽ thất bại hoàn toàn và ê chề trong sứ vụ loan báo Tin mừng nếu người loan báo Tin mừng chỉ biết cậy vào sức mình, biết cậy vào khả năng mình cũng như công việc của mình. Ngược lại, sẽ thành công và sẽ thu được hoa trái thơm tho trong sứ vụ loan báo Tin mừng, nếu người đó biết đặt Chúa là trung tâm trong trí, trong tâm và trên tay; biết lấy Chúa làm gia nghiệp và là Người dẫn đường cũng như đồng hành trong mọi đường đi nước bước. Một Simon Phê-rô đã biết kinh ngạc trước quyền năng của Đức Giê-su và biết nhận ra sự yếu đuối bất lực của bản thân để chọn Chúa là tất cả. Ông biết rằng không có Chúa chẳng làm được gì cả. Nhận ra được Chúa là Đấng toàn năng, toàn thiện và chủ mọi sự, các Ông Si-mon, Gia cô bê và Gioan đã sẵn sàng từ bỏ mọi sự để theo Đức Giê-su. Người truyền giáo hay loan báo Tin mừng muốn thu gặt được kết quả trong sứ vụ cũng phải biết từ bỏ ý riêng, từ bỏ con người cũ để Chúa chiếm trọn toàn bộ con người nhằm giúp nhiều người đón nhận được ơn cứu độ.

Vâng theo Thánh ý Thiên Chúa,

Cộng đoàn Côlôxê nơi bài đọc 1 cũng được Thánh Phaolô nhắc nhở và khen ngợi khi cộng đoàn biết bỏ mình để làm theo thánh ý Thiên Chúa. Hiệu quả khi làm theo thánh ý Thiên Chúa thì “anh em sẽ sống được như Chúa đòi hỏi, và làm đẹp lòng Người về mọi phương diện, sẽ sinh hoa trái là mọi thứ việc lành, và mỗi ngày một hiểu biết Thiên Chúa hơn.” (Cl 1,10). Cũng như Si-môn Phê-rô đã vâng lời Đức Giê-su để ra chỗ sâu để thả lưới. Sự vâng lời đó đã đạt được hiệu quả là sở hữu một mẻ cá lớn. Đời người loan báo Tin mừng cũng sẽ thu nhận được nhiều ‘mẻ cá’, là những người được trở lại, là nhiều người nhận biết Chúa và đi theo Ngài, là những mảnh đời nghèo khó được đón nhận Tin mừng,…

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương

loan-bao-tin-mung.jpg

Lên đầu trang