Đề tài: "Việc dạy giáo lý và công cuộc Phúc âm hóa xã hội"

7/27/2016 8:57:50 AM Xem: 504 Tác giả:ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm Trình bày:ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

"Việc dạy giáo lý và công cuộc Phúc âm hóa xã hội"

“Đem tinh thần Phúc Âm hóa thấm nhập vào trong đời sống xã hội, làm chứng cho Đức Kitô trong mọi hoàn cảnh giữa cộng đồng xã hội”. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã bắt đầu đề tài “Việc dạy giáo lý và công cuộc Phúc Âm hóa xã hội” như trên, trong Đại hội Giáo lý 2016 chiều ngày 23.7.2016 tại hội trường GB Phạm Minh Mẫn.

Lên đầu trang