ĐỆ NGŨ THẬP CHU NIÊN

5/23/2012 12:01:50 PM
(Kỷ niệm 50 năm CĐ Vatican II, 1963-2013)

Năm mươi năm, một Công Đồng (1)

Suốt hành trình đó vô cùng gian lao

Mọi người cố gắng nương theo

Canh tân Giáo hội sớm chiều không ngơi

Vui Mừng và Hy Vọng hoài (2)

Những điều Tân Sự (3) tuyệt vời biết bao!

Uống từng Lời Chúa (4) ngọt ngào

Nhờ Thánh Thể sống dồi dào ngày đêm

Dù đời con lắm oan khiên

Sớm khuya lắm kiểu yếu hèn lắt lay

Luôn tin có Mẹ và Thầy (5)

Thứ tha, nâng đỡ từng giây trong đời

Vâng lời can đảm ra khơi

Vung tay lưới cá, niềm vui dâng đầy

Mặc Khải của Thiên Chúa (6) đây

Con tin phó thác cho Ngài đời con

Thực hành Giáo huấn (7) hết lòng

Nên người Công giáo yêu thương, công bình


TRẦM THIÊN THU


(1) Công Đồng Vatican II (1963-1965)

(2) Hiến chế Gaudium et Spes (CĐ Vatican, 7-12-1965)

(3) Thông điệp Rerum Novarum (Leo XIII, 15-5-1981)

(4) Tông huấn Verbum Domini (Bênêđictô XVI, 11-11-2010)

(5) Thông điệp Mater et Magistra (Gioan XXIII, 15-5-1961)

(6) Hiến chế Dei Verbum (Pholô VI, 18-11-1965)

(7) Giáo huấn Xã hội Công giáo

Lên đầu trang