Để làm môn đệ Chúa Giêsu...

7/10/2022 9:09:57 PM
11.7 Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng (Is 1:10-17; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 10:34; Mt 11:1)

Mt_10_34-11, 1.jpg

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nêu lên những điều kiện để làm môn đệ của Ngài và những niềm vui cùng phần thưởng đi kèm theo những điều kiện đó.

Trước tiên, Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ phải đặt tình yêu và sứ vụ lên trên mọi tương quan gia đình, trên cả mạng sống ; Chúa cũng muốn người môn đệ phải định hướng sứ vụ bằng cách vác thánh giá đi theo Chúa. Đây là đòi hỏi quyết liệt nhất.

Muốn thuộc về Chúa Kitô, muốn làm môn đệ thân tín của Ngài, các tín hữu phải yêu mến Ngài hơn yêu mến cha mẹ, yêu Ngài hơn yêu mến con trai con gái “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy”. Tình yêu không được đầu môi chót lưỡi, nhưng phải được cụ thể hoá bằng hành động như: chăm chỉ cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận bí tích, thường xuyên đọc, suy gẫm và thực thi lời Chúa… Nếu Chúa đòi ta phải làm gì lớn hơn mối liên hệ gia đình, ta phải sẵn sàng đáp lại như: dấn thân đi truyền giáo, sống đời tu trì…

Đặt tình yêu Chúa lên trên mọi tương quan thiết thân như cha mẹ, anh chị, vợ chồng và con cái ; người môn đệ phải từ bỏ tất cả ngay cả những điều hợp lẽ nhất. Khi từ bỏ như vậy, người môn đệ không còn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, hoặc bất cứ lý do nào. Người môn đệ không còn gì để bám víu, để níu kéo, hay lệ thuộc nữa.

Làm môn đệ của Chúa Kitô, các tín hữu không được phép từ chối thập giá, trái lại phải vui vẻ đón nhận, vác đi cho đến cùng trong sự liên kết với Ngài. Lý do cho việc bỏ mình vác thập giá là chính Chúa Kitô đã đón nhận thập giá đau khổ từ Chúa Cha, vác đi đến cùng, và chịu chết trên thập giá để cứu độ nhân loại. Như thế, nhờ Chúa Kitô mà thập giá khổ đau không còn vô nghĩa, nhưng có giá trị cứu độ. Thập giá như là phương tiện không thể thiếu trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa: Thập giá đem lại quả phúc trường sinh. Ai từ chối thập giá, không đón nhận vì lòng yêu mến và mang lấy trong cuộc đời, thì người ấy không xứng đáng với ơn cứu độ. Thập giá của mỗi người chính là những khổ đau vẫn xảy ra ngay trong cuộc sống hằng ngày.

Làm môn đệ Chúa Kitô, các tín hữu phải sẵn sàng liều mất mạng sống vì Chúa Kitô. Nếu không sẵn sàng liều mất mạng sống, cố gắng giữ chặt, thì không những không giữ được mà còn mất luôn cả sự sống đời đời “Ai tìm giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” Chúa Kitô đã liều mất mạng sống mình vì đoàn chiên, nhờ đó đoàn chiên được sống và được sống dồi dào. Cuộc đời của Chúa Kitô được ví như hạt lúa mì rơi vào lòng đất đã thối đi, chết đi để trổ sinh nhiều bông hạt là nguồn ơn cứu độ cho tất cả nhân loại. Cuộc đời mỗi tín hữu cũng phải chết đi cho thói quen xấu, cho những đam mê, hẹp hòi toan tính. Chỉ chết đi như thế, cuộc đời của họ mới trổ sinh nhiều hoa trái như thánh Phaolô đã nói với các tín hữu Rôma: “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Người”.

Đặt tình yêu Chúa lên trên mạng sống. Chúa Giêsu muốn người môn đệ phải dấn thân đến cùng trong mọi hoàn cảnh. Khi dấn thân như vậy, người môn đệ không còn gì để sợ mất, không có sứ vụ nào phải e ngại, không gì có thể làm cản bước chân dấn thân phục vụ. Người môn đệ noi gương Chúa Giêsu đến hy sinh cả mạng sống mình.

Đặt chọn lựa của mình theo Thánh Ý Chúa, Chúa Giêsu muốn người môn đệ phải đi theo con đường của Chúa bằng cách vác thánh giá đời mình mà theo.

Chính khi từ bỏ không còn gì để bám víu, không còn gì để lo giữ hoặc sợ mất ; Chính khi dấn thân đến quên mình và vác Thánh Giá đi theo Chúa. Người môn đệ trở nên giống Chúa hoàn  toàn. Khi ấy người môn đệ sẽ được phần phúc vinh quang với Chúa. Vì như Chúa đã nói: Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy.

Để minh chứng mình muốn làm môn đệ Chúa, muốn thuộc về Chúa, muốn bày tỏ lòng yêu mến Chúa, các tín hữu phải rộng rãi đón tiếp người của Chúa “Ai tiếp đón anh em là tiếp đón Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. Chúa Kitô không ở mãi trên trần gian này. Ngài đã về trời và trước khi về trời, Ngài đã sai các tông đồ, các môn đệ ra đi tiếp tục sứ mạng của Ngài. Kế vị các tông đồ là các giám mục, các linh mục của Chúa. Khi vâng nghe các ngài là ta vâng nghe Chúa Kitô. Ai nghe lời Chúa Kitô thì thuộc về Chúa Kitô, xứng đáng được Chúa Cha yêu mến. Bài đọc thứ nhất trích sách các Vua cho hay: hai vợ chồng người Su-nêm có lòng mến khách, rộng rãi đón tiếp Êlisa, một ngôn sứ, một người của Chúa. Kết quả của lòng mến khách, mến người của Chúa là được Chúa chúc phúc: “Vào thời kì này, vào độ này sang năm, bà sẽ có cháu trai bồng” dẫu cho bà ấy không có con trai và chồng bà đã già.

Kitô hữu nghĩa là người có Chúa Kitô, thuộc về Chúa Kitô, đi theo Chúa Kitô, và sống chết cho Chúa Kitô. Vì thế, cuộc đời và lý tưởng của họ phải là Chúa Kitô, đặt Chúa Kitô lên trên mọi sự, thậm chí có thể hy sinh mạng sống vì Chúa Kitô như các thánh tử đạo đã làm.

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang