ĐỂ LÀM HIỀN THÊ CỦA ĐỨC KITÔ

1/4/2013 9:12:13 PM
Ngày 5 tháng 1 - Mùa Giáng Sinh

fig.jpg

Lời Chúa: Ga 1,43-51

43 Khi ấy, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói : “Anh hãy theo tôi.” 44 Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô.45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói : “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” 46 Ông Na-tha-na-en liền bảo : “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được ?” Ông Phi-líp-phê trả lời : “Cứ đến mà xem !” 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người : “Làm sao Ngài lại biết tôi ?” Đức Giê-su trả lời : “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói : “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !” 50 Đức Giê-su đáp : “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51Người lại nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”


-----

Khi ông Nathanael được ông Philip giới thiệu về Đấng Mêsia, có tên Giêsu con ông Giuse người quê Nazareth, thì ông Nathanael chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, ông cho rằng : “Từ Nazareth thì có thể xảy ra cái gì tốt được?” Nhưng ông Philip động viên : “Anh cứ đến mà xem”. Đức Giêsu thấy ông Nathanael đến với mình thì Ngài lên tiếng xác nhận : “Đây đích thực là người Israel trong mình không có gian dối!” Nghe thế, ông Nathanael ngỡ ngàng thưa lại :“Bởi đâu mà Ngài biết tôi ?” Đức Giêsu trả lời và bảo ông : “Trước khi Philip gọi ngươi, Ta đã thấy ngươi ở dưới cây vả”. Ông Nathanael liền tuyên xưng Đức Tin : “Thưa Thầy, Thầy chính là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel” (x Ga 1,45-49 : Tin Mừng).

Sở dĩ ông Nathanael được Đức Giêsu xác nhận nơi ông không có gì gian dối vì Ngài biết ông từ lúc “
ngồi dưới gốc cây vả” : Đây là một thành ngữ của người Do Thái ám chỉ một bậc thầy thông Luật say sưa đọc Kinh Thánh và giảng dạy cho nhiều người dưới bóng cây vả.

Nhưthế qua Tin mừng Gioan ta ghi nhận được bốn nét đẹp về ông Nathanael :

1/ Ông say mê đọc Kinh Thánh và loan báo cho mọi người.
2/ Ông đi đến với Đức Giêsu.
3/ Ông được Đức Giêsu tha tội, như lời Ngài bảo : “Nơi ông không có gì gian dối”.
4/ Ông tuyên xưng Đức Tin : “Thầy chính là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”(1Ga 1,49b). Như thế là ông đã được Chúa cứu độ (x Ga 17,3).

Ơn gọi của ông Nathanael trở nên lời mọi gọi mọi người hãy noi gương bốn nét đẹp của ông như trên, cụ thể say mê đọc và loan báo Lời Chúa cho mọi người. Nhưng điều ta cần lưu ý : sống Đạo không phải chỉ có thế, thì ta chẳng hơn gì anh em Tin Lành,
mà nhất là còn cần phải đến kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể mớiđược Ngài xác nhận : “Người không có gì gian dối”, vì Bí tích Thánh Thể là trung tâm ơn tha tội.

Thực vậy, Đức Giêsu đã dùng mẫu sốngđạo của ông Nathanael để mọi người noi theo, cho nên Ngài đang đàm thoại với
một mình ông Nathanael, thì Ngài lại nói với mọi người : “Các ngươi sẽ thấy Trời mở ra và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người” (Ga 1,51 : Tin Mừng). Đức Giêsu nói như thế là có ý xác nhận : chính Ngài là ông Giacop mới, cũng như xưa ông Giacop, con của ông Isaac, cháu đích tôn của tổ phụ Abraham, muốn cho dòng dõi được đông đúc như sao trên trời như dưới biển, theo Lời Chúa đã hứa cho ông nội Abraham (x St 22,17-18), thì ông phải lập gia đình. Ngày kia trên đường ông đi tìm cô nàng cùng dòng giống tôn thờ Thiên Chúa để xe duyên kết nghĩa, dọc đường ông lấy cục đá gối đầu nằm ngủ, trong giấc chiêm bao ông thấy một chiếc thang bác từ Trời dựng ngay đầu ông, và kìa Thiên Chúa đứng trên thang mà phán bảo : “Ta là Chúa của Abraham tổ phụ ngươi và là Thiên Chúa của Isaac cha ngươi. Đất ngươi đang nằm, Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất ; ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng giống ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Này Ta ở với ngươi ; ngươi đi bất cứ nơi nào, Ta sẽ gìn giữ ngươi, và Ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta hoàn thành điều Ta đã phán với ngươi” (St 28,13-15).

Vậy nay bất cứ ai sống đạo như ông Nathanael đều được trở nên Hiền Thê của Đức Giêsu. Ta đừng quên rằng :
Đức Giêsu tìm được Hiền Thê của Ngài vào ngày thứ sáu trong tuần Sáng Thế Mới do Ngài thực hiện. Chân lý này chỉ tìm thấy vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, khi tim Đức Giêsu bị đâm thủng, nước và máu chảy ra khơi nguồn Bí tích Hội Thánh mới thực là Hiền Thê của Ngài, làm cho mọi người nhớ lại vào ngày thứ sáu trong tuần Sáng Thế nguyên thủy, Chúa chỉ cần phán một Lời đã sáng tạo nên đôi vợ chồng Adam, Eva (x St 1,26-27). Đôi vợ chồng ấy đã bất trung với Chúa, nên sinh ra giống dòng nhân loại tội lỗi và xô nhau xuống vực thẳm tử thần (x St 3) ; thì nay trong tuần Sáng Thế Mới của Tin Mừng Gioan ghi nhận, Adam cuối cùng (Đức Giêsu) biết Hiền Thê của mình – những người có đời sống Đạo như ông Nathanael - sẽ sinh ra dòng giống nhân loại vô tội, vì được Máu Chúa Kitô thanh tẩy. Bởi đó khi kết thúc chương 1, kết thúc tuần Sáng Thế Mới, bắt đầu sang chương 2, ông Gioan ghi nhận : “Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu.Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự” (Ga 2,1-2).

Tiệc cưới ấy là dấu chỉ Hội Thánh Chúa Kitô,vì “
vào ngày thứ ba”, ngày Đức Giêsu từ cõi chết sống lại, Hội Thánh mới thực sự được khai sinh, ai vào Hội Thánh thì vui mừng hơn người đi dựtiệc cưới, vì Ngài là Adam Mới nhờ có Maria, Evà Mới bảo mọi người : “Hãy đến cùng Giêsu, Ngài bảo gì cứ làm theo” (Ga 2,5), thì sinh ra nhân loại mới làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa như các Tông Đồ có mặt trong tiệc cưới tại Cana, nghĩa là họ phải sống Đạo như thánh Gioan Tông Đồ chỉ dạy : “Chúng ta hãy yêu thương nhau, đừng bắt chước ông Cain, nó là người của ác nhân nên đã giết em mình. Anh em đừng ngạc nhiên nếu thế gian ghét anh em. Chúng ta biết rằng : chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì : đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em”.

Yêu thương thì phải thực tế, dấu hiệu yêu thương là quà tặng. Bởi đó thánh Gioan khuyên các tín hữu : “
Nếu ai có của cải đời này,và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương yêu, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được. Chúng ta đừng yêu thương bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật là bằng việc làm” (1Ga 3,11-18 : Bài đọc). Người Công Giáo nào cũng sống yêu như thế mới đúng là “ngày Thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta, muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa. Vì hôm nay, ánh huy hoàng rực rỡ, tỏa xuống khắp cõi trần” (Tung Hô Tin Mừng). “Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu”(Tv 100/99,1 : Đáp ca).

THUỘC LÒNG

Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm
. (1Ga 3,8).


Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh

Lên đầu trang