Để chứng minh cho người ''lạc Đạo'' không tin Giêsu cũng là Thiên Chúa

10/22/2012 6:35:21 AM
Kitô hữu (Công Giáo, Chính Thống Giáo và Tin Lành) có bằng chứng trong Kinh Thánh để tin vững vàng rằng GIÊSU CŨNG LÀ THIÊN CHÚA như CHA NGÀI.

JESUS.jpg

Còn người ''lạc Đạo'' cũng dựa vào rất nhiều câu của Chúa Giêsu (nói về Cha Ngài) để chứng minh rằng Ngài không phải là Thiên Chúa. Chẳng hạn: Ngoài việc thay đổi nhiều từ Kinh Thánh để truyền Đạo và nhất là để kéo Kitô hữu theo mình, họ trích dẫn các chữ ''Lạy Cha là Chúa trời đất'' (Matthêô 11,25), chỉ một mình Cha biết các điều ấy (Matth. 24,36), Sự sống đời đời là nhận biết Cha, Thiên Chúa độc nhất và chân thật'' (Gioan 17,3), Bởi vì Cha lớn hơn Ta (Gioan 14,28), Thiên Chúa của Giêsu Kitô (Êphêsô 1,17)... 

Từng trao đổi với ''quân-sư-lạc-Đạo-người-Đức có đệ-tử-cựu-tín-hữu-Công-Giáo-người-Việt'', nhờ cầu nguyện nên không bị nao núng, nắm được ''cái tẩy'' của họ, tôi tìm ra những đoạn Kinh Thánh chứng minh Giêsu cũng là Thiên Chúa. Do ước mong được chia sẻ với quý Vị Phụ Huynh trong việc dạy Giáo Lý cho con em, tôi xin trích dẫn (tô dậm những từ quan trọng, để in ra) những đoạn Kinh Thánh chứng minh như trong tựa đề bài viết. Các câu Matth. 11,25, Gio. 17,3... và những câu khác nữa, được xem như là ''bửu bối'' của người lạc Đạo, tôi xin mạo muội trình bày trong tương lai.  


I. Xác định ý nghĩa của Thánh Danh ''Giêsu và Emmanuel''

A.
Chữ ''Giêsu'' có nghĩa ''Thiên Chúa Cứu Chuộc'' (God Savior) như Matth. 1,21 nêu lý do: ''Nàng sẽ sinh con, và ông phải đặt tên cho Ngài là GIÊSU Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội." Hai chữ ''dân Ngài'' cũng chứng minh Giêsu là Thiên Chúa như trong Cựu Ước, chẳng hạn Giêrêmia 31,7: ''Vì Đấng Hằng Hữu phán: Hãy reo mừng Giacob, hoan hô Dân các dân! Hãy loan tin, ca khen và nói: "Đấng Hằng Hữu đã cứu dân Ngài, số còn sót lại của Israel!'' Ngoài ra, trong Luca 1,47, sở hữu từ ''của tôi'': meo; μου: of me, of mine'' (trong ''Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc của tôi: Deo salutari meo; τῷ θεῷ τῷ σωτῆρι μου) là cách nói rất khiêm nhường của Trinh Nữ đang mang Thai Giêsu. Vì thế, nhóm từ ''Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc của tôi'' vẫn có nghĩa thế này: Giêsu của tôi! (Bài khác sẽ nói về lý do Trinh Nữ được vô nhiễm nguyên tội.)


B.
Chữ ''Emmanuel'' chứng minh Giêsu là Thiên Chúa như trong Matth. 1,22: ''Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai, thiên hạ sẽ gọi Ngài là Emmanuen, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.'' (x. Ysaya 7,13-14; Thánh Vịnh 45 (46),4-6)


II. Những bằng chứng khác


A. Tin Mừng theo Thánh Gioan


Được Chúa Giêsu thương yêu đặc biệt, được rước Mẹ về nhà, Thánh Gioan khai bút xác tín Thầy mình là Thiên Chúa như sau:

1. Gioan 1,1: ''Ban đầu có Lời, và (:nghĩa là) Lời ở trong Thiên Chúa, và (:cho nên) Lời là Thiên Chúa. Ban đầu, Ngài ở trong Thiên Chúa. Mọi sự nhờ Ngài mà có và (:cho nên) không Ngài thì không gì được thành sự. Trong Ngài là sự sống, và (:vì thế) sự sống là sự sáng cho nhân loại... Sự sáng đích thật ấy chiếu soi mọi người.'' Chữ ''trong'' dịch theo nghĩa của giới từ Hy-La-Đức-Pháp để ý hài hòa với mệnh đề ''Con Một ở nơi cung lòng Cha'' (x. Gioan 1,18 và Gioan 10,38)


a.
Đối chiếu phần trên với Ysaya 60,19: ''Song Chúa sẽ là ánh sáng muôn đời cho ngươi.'' thì thấy rằng Giêsu cũng là Thiên Chúa, là Ánh Sáng đích thật!!!


b.
Lạc giáo cố tình dịch Gioan 1, 1 như sau: ''...và Lời là một vị thần.'' (...and the Word was a god.) để xuyên tạc rằng Giêsu cũng là thọ tạo nên không phải là Thiên Chúa! Xin trả lời: Mời xem nguyên bản Hy-La: ''...và Thiên Chúa là Lời.'' (...καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. et Deus erat Verbum.) Chính đương kim Giáo Hoàng cũng dịch đúng như thế: und Gott war das Wort; and God was the Word.


2.
Gioan 1,17: ''Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ; Con Một Thiên Chúa (*) và nơi cung lòng Cha, (chính Ngài) đã tỏ cho chúng ta biết.'' Xin lưu ý đến động từ ''là, ở: ὢν; est, is, ist...'' (trong các thứ tiếng) thuộc thì hiện tại: có giá trị trong mọi thời (vrai en tout temps), tức hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. 


3.
Gioan 5,18: ''Cha Ta vẫn làm việc cho đến hôm nay, và Ta cũng làm việc." Bởi vậy, người Dothái lại càng tìm cách giết Chúa Giêsu vì không những Ngài phá ngày sabát, mà còn gọi Thiên Chúa là Cha của mình, và (vì) nói như thế là tự cho mình ngang hàng với Thiên Chúa.'' Thật vậy, Lời Tiên tri Ysaya (43,12-13) cũng nói về Chúa Giêsu: ''...và Ta là Thiên Chúa, là Ngài từ ban đầu....Ta đã làm, ai có thể chống lại việc của Ta?'' (x. Gioan 15,9)


4.
Gioan 10,38: ''Còn nếu Ta làm các việc đó... Hãy tin vào các việc ấy để biết và nhận ra rằng Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha."


5.
Gioan 10,30: ''Ta và Cha là một.''


6.
Gioan 14,8-10: ''Philip nói: 'Thưa Ngài, xin tỏ cho chúng con thấy Cha, như thế là đủ. Chúa Giêsu trả lời: 'Ta ở với các con bấy lâu, mà con không nhận ra Ta sao, hỡi Philip? Ai thấy Ta là thấy Cha. Sao con lại nói: 'Xin tỏ cho chúng con thấy Cha'? Con không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta sao? Những lời Ta nói với các con không phải tự Ta, mà chính Cha ở trong Ta, Ngài đang làm những việc của Ngài.''

7. Gioan 16,15: ''Mọi sự Cha có đều là của Ta. Vì thế, Ta đã nói rằng Ngài lấy những điều của Ta mà loan báo cho các con.''


8.
Gioan 20,28: ''Lạy Chúa của con Thiên Chúa của con!'' Người lạc Đạo xuyên tạc rằng Tôma dùng chữ ''Chúa'' cho Giêsu, chữ ''Thiên Chúa'' cho Cha trên trời. Thật ra, Tôma rất hiểu lời Chúa như đã ghi trong Gioan 14,8-1. Ông ta đâu có dùng ngữ tính từ ''ở trên trời'' sau các chữ: ''Lạy Thiên Chúa của con''. Xin lưu ý đến câu ''Tôma trả lời Ngài'' có hai chấm ở sau chữ ''Ngài''! Liên từ '''' cũng rất quan trọng. Như vậy, ông ấy trực tiếp thưa với Thầy Giêsu đã sống lại!

9. Gioan 10,1-40: Trong đoạn rất dài này, Chúa Giêsu phán tới hai lần: ''Mục tử nhân lành chính là Ta.'' Vậy thì Ngài cũng là Thiên Chúa như trong Thánh Vịnh 23 (22): ''Đấng Hằng Hữu là mục tử của tôi.'' Xin xem câu 30 và 38 ở Gioan 10, Ngài chứng minh tới hai lần rằng Ngài với Cha là một.


10.
Matthêô 9,15: "Khách tiệc cưới có thể đau buồn khi chàng rể còn ở với họ ư? Sẽ tới ngày chàng rể được cất đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay.'' Trong Cựu Ước, Thiên Chúa ví Ngài như là Chàng Rể và Dân Ngài như là Hôn Thê. (x. Êdêkiel 16 và dụ ngôn về mười trinh nữ ở Matth. 25,1-13.)

B. Thánh Thư có đối chiếu với các phần khác


1.
Côlôxê 1,15-17: ''Ngài là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là Trưởng Tử cho mọi thọ tạo vì, trong Ngài, muôn loài được tạo thành... trên trời cùng dưới đất, hữu hình và vô hình, tất cả đều được tạo dựng bởi Ngài và cho Ngài.'' Người lạc Đạo lợi dụng chữ CỦA trong ''Trưởng Tử của mọi thọ tạo'' để nói rằng Chúa Giêsu cũng là trưởng tử ''giữa'' thọ tạo! Nhưng không phải thế vì Ngài ''được sinh ra, mà không phải được tạo thành'' (genitum, non factum), vì Ngài từ Cha mà ra (né, sorti du Père), tức đồng bản tính với Cha (consubstantialem Patri), vì ''nơi Ngài là sự sống: in ipso vita erat.'' (Gioan 1,4) như Ngài đã phán: ''...và, ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại.'' (Gioan 6,40) ''Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta thì dù có chết cũng sẽ sống.'' (Gioan 11,25) Câu ''Ta là sự sống lại'' là để trả lời cho lạc giáo rằng ''Thiên Chúa cho Chúa Kitô sống lại'' thì chính Cha-Con ''đồng hành động''! Vả lại, Chúa Giêsu là sự sống vĩnh hằng. Do đó, Ngài đã trả lời cho người Dothái: ''Quả thật, Ta nói cho các người: Ta hiện hữu trước khi có Abraham.'' (Gioan 8,58) Danh Xưng ''Đấng Hằng Hữu: JE SUIS, I AM; ICH BIN DER ICH-BIN-DAR; EGO SUM QUI SUM'' đã được Thiên Chúa dạy Môsê nói với con cái Israël: ''Đấng-Hằng-Hữu sai tôi đến với các người.'' (Xuất Hành 3,14) Ở nhiều đoạn, Chúa Giêsu cũng cho biết ''Ngài là Đấng Hằng Hữu'', nhất là trong Gioan 8,28: ''Khi các ông nhắc Con Người lên cao, bấy giờ các ông sẽ biết rằng Ta-Hằng-Hữu!'' Mà ''Hằng Hữu'' có nghĩa là ''Tự Hữu'' (Self-Existent) như Cha thì Chúa Giêsu cũng là Thiên Chúa.


2.
Khải Huyền 1,4: ''Ðấng đang có, đã có và sẽ đến'' Người lạc Đạo giải thích rằng Đấng ấy không phải Chúa Giêsu. Vậy, nên lấy câu 13 làm bằng chứng: ''...có ai giống như Con Người'', rồi câu 17 và 18: ''...Đừng sợ! Đầu hết Sau hết, chính là Ta, Đấng Hằng Sống, Ta đã chết; và này, Ta sống đến muôn thuở, muôn đời. Ta có chìa khóa của Tử thần và Âm phủ.'' (x. 24 và 25 trong Matthêô và Daniel 7,13-14 để biết thêm về Con Người là Chúa Giêsu sẽ đến vào Ngày Cánh Chung.)


3.
Côlôxê 2,8-9: ''Hãy coi chừng để chẳng ai lừa gạt anh chị em bằng triết lý và giáo điều giả dối theo truyền thống người phàm và theo những quyền lực chủ yếu của trần gian, chứ không theo Chúa Kitô. Thật vậy, nơi Ngài có tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa.''


4. Titô 2,13: ''Trong khi trông đợi niềm hy vọng phúc lộc và sự hiển linh vinh quang Thiên Chúa lớn lao của chúng ta () Cứu Chúa, Giêsu Kitô.'' Lạc Giáo không hiểu hay cố tình diễn giải sai về ''génitif: thuộc cách'' trong bản Hy-La có liên từ ''và'' trước chữ ''Cứu Chúa'' nên họ tách chữ ''Thiên Chúa'' và chữ ''Cứu Chúa'' ra làm hai ''đối tượng'' khác nhau. (Xin giải thích ở bài khác.)


5
I Gioan 5,20: ''Con Thiên Chúa đã đến... Ngài là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời.''

6. Roma 9,5: ''... Kitô... Ngài là Thiên Chúa vượt trên mọi sự.''  


C. Cựu Ước


1.
Ysaya 9,5-6: ''Vì một hài nhi chào đời cho chúng ta, một người con trai được ban cho chúng ta và quyền bính ở trên vai Ngài, Ngài được gọi là Cố Vấn tuyệt diệu, Thiên Chúa quyền thế, người Cha đời đời, Thủ Lãnh hòa bình. Quyền bính của Ngài bao la, và nền hòa bình vô tận. Nơi ngai Đavít, Ngài trị vì trên vương quốc của Ngài. Ngài củng cố vương quốc được vững bền bằng công minh, chính trực bây giờ và cho đến muôn đời.''


2.
Ysaya 43,11: ''Ta là Đấng Hằng Hữu. Ta, ngoài Ta, chẳng có Đấng Cứu Chuộc.'' Lạc giáo dùng câu ấy để nói về Cha trên trời. Vậy, chúng ta phải lấy TĐCV 4,10-12: ''...nhân Danh Giêsu Kitô...vì dưới gầm trời này, không có Danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta nhờ vào Danh đó mà được cứu độ.'' và phải trích thêm Philip 2,19: ''ngõ hầu mọi gối trên Trời, dưới đất và nơi âm phủ đều quỳ xuống khi nghe Danh Giêsu.'' 


III. Lời kết

Còn rất nhiều đoạn Kinh Thánh nói về Chúa Cứu Thế như trong Matth. 23,37 và Luca 13,34: ''Giê-ru-sa-lem ôi, Giê-ru-sa-lem ôi! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những người được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần, Ta muốn tập hợp con cái ngươi, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà  ngươi không chịu!'' (x. Ysaya 56,8)


Tóm lại, xin những ai đọc Kinh Thánh, mà không tin Giêsu cũng là Thiên Chúa, nên suy gẫm về điều này: Mèo sinh ra mèo; cây cỏ sinh ra cây cỏ. Tôi là người. Cho nên con tôi cũng là người. Giêsu là Con Thiên Chúa. Cho nên Ngài cũng là Thiên Chúa.


* Có một số bản dịch (Gioan 1,17) bằng song ngữ, thiếu chữ ''Thiên Chúa'' sau chữ ''Con Một'', chẳng hạn trong bản Hy-Pháp thì chỉ có chữ ấy ở phần Hy ngữ.


Đức Quốc, 20.10.2012 (Tháng Mân Côi của Mẹ Thiên Chúa Cứu Chuộc)

Đaminh Phan văn Phước

Lên đầu trang