Đâu là những sai lạc của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc và nhóm sứ điệp từ trời?

9/25/2021 11:26:30 AM
Ngày nay nhiều tín hữu đang cảm thấy hoang mang, lo lắng, thậm chí lung lay đức tin của mình khi đối diện với những nhóm/hội có những chủ trương đi ngược lại với đức tin Ki tô giáo và giáo huấn của Giáo Hội. Conggiao.info xin gửi đến quý vị bài chia sẻ của LM Chỉnh Trần, SJ về “những sai lạc của nhóm sứ điệp từ trời và nhóm trừ quỷ Bảo Lộc.”
Lên đầu trang