Đạo và Đời, cái nào 'Tốt' cái nào 'Đẹp'?

1/17/2017 6:58:45 AM
1. Sáng nay Cha quản hạt, quý cha trong hạt, quý tu sĩ- ban hành giáo đại diện đến huyện ủy chúc tết, như một cách đáp lễ chính quyền chúc mừng Chúa giáng sinh cách đây ít tuần trước.

Ông phó Bí thư huyện đại diện lãnh đạo huyện, các ban ngành đoàn thể cấp huyện có lời trân trọng, cám ơn. Theo thói quen kể… thành tích, ông cho biết năm qua huyện đạt xuất sắc, đứng đầu trong cả tỉnh, mọi mặt từ kinh tế -xã hội- an ninh…đều đạt chỉ tiêu đến vượt chỉ tiêu. Ông đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của đồng bào Giáo dân Công giáo…

 

Đáp từ kết thúc, vị Bí thư phó cầu chúc qúy Linh mục, bà con Giáo dân  sống ‘tốt đời đẹp đạo’.

 

Tớ …dị ứng câu này…

 

Đời- Đạo cái nào tốt cá nào đẹp ?

 

2. ‘Tốt’ là cái bên trong, phần nội dung nền tảng, phần chính yếu; ‘đẹp’ là cái bên ngoài, thiên về thỏa mãn giác quan, cái ta nhìn thấy được. Nếu đã 'Tốt' thì đương nhiên là đẹp, lôi cuốn vì hữu xạ tất nhiên hương mà; còn có 'Đẹp' chưa chắc đã tốt. Đẹp mà không tốt thì giả hình, thiếu thiện chí và có ý…đánh lừa, chẳng khác mấy ‘miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm’.

 

Nếu coi Đạo chỉ ‘đẹp’, vô hình chung, Đạo đơn giản chỉ là thứ trang điểm, là cái bên ngoài hời hợt.

 

Đặt trong dòng chảy ‘ý thức hệ’ nhận định trên càng đúng. Ông tổ chủ thuyết duy vật- vô thần vốn coi tôn giáo là thuốc phiện; mà đã là thuốc phiện thì nguy hiểm, nếu có ‘ngất ngây thuốc’ cũng chỉ cái… cảm giác, chóng qua. Hệ quả càng lún sâu trong đau khổ, bế tắc…

 

Và như thế coi ‘Đạo đẹp’ cũng không nằm ngoại logíc… cảm tính; một cách…ngầm độc phê phán, loại trừ tôn giáo. Không có Đạo, Đời vẫn tốt.

 

Một xã hội xem nhẹ, coi thường tôn giáo mà ‘con người là một hữu thể tôn giáo’ (Giáo lý Công giáo) tất xã hội ấy sẽ mất định hướng, chao đảo.

 

Nguy hiểm hơn, một đất nước còn lấy tư tưởng chủ đạo ‘duy vật vô thần’- tìm mọi cách loại trừ tôn giáo, coi con người chỉ thuần túy ‘duy vật’…Chẳng lạ gì khi thấy đạo đức suy đồi; pháp luật bất chánh; hàng ‘đầy tớ’ ngồi đầu…chủ Dân, ngồi xổm trên pháp luật…

 

Hiểu theo kiểu ‘triết tự’ thế, bạn mới hiểu tại sao tớ ‘rất dị’, nếu không muốn nói cảm thấy bị ‘xúc phạm’ khi nghe câu nói… ngược trên. Đúng ra phải nói : ‘Tốt Đạo đẹp đời’ 

 

3. Dù …dị, khó chịu, song tớ không hề trách các quan chức phát biểu. Đôi khi họ nói vô tư, chân tình, có ý tốt.

 

Trong một xã hội còn sợ Sự Thật, còn nặng về tuyên truyền, thì ‘đầy tớ’ còn có sứ vụ là cái…loa nối tiếp, dù trong vô thức ; thậm chí chấp nhận nói trái ý thức ‘giác ngộ’ của mình.

 

Lm.Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang