Đấng Tạo Hóa

4/19/2022 7:33:33 PM

Thiên Chúa tạo dựng: từ cõi hư không

Muôn sự, muôn vật, nhị vị tổ tông

Để họ sinh đẻ: con cháu càng đông!

Giữa Vườn Địa Đàng, Thánh Ý Ngài trồng:

Cây biết ''lành, dữ'': xinh tươi, trổ bông

Trái ngon, thu hút Eva, Adông!

Chúa bèn ra lệnh: Chớ có hành động

Tức ăn trái ấy thì mất sự sống!

Satan quỷ quyệt, dụ dỗ, nói ngông

Rằng Chúa sợ họ hạnh phúc, tương đồng:

Toàn Năng, Toàn Thiện, tức là sẽ giống

Thiên Chúa Toàn Tri là Đấng Hóa Công!

Eva nghe vậy, tỏ ra cảm động

Bèn đưa tay hái: trái cây Chúa trồng!

Ăn thử nó ngay, rồi dụ dỗ chồng!

Chàng ưa nịnh vợ, bị lọt vào gông

Của con rắn độc ''bày trò'' phản động:

Cả gan phạm thượng, tức là dám chống

Thiên Chúa Tốt Lành: Tác Giả tầng không

Chiều tắt nắng hồng, hạch tội vợ-chồng!

Họ là tác giả của tội Tổ Tông:

Làm sao tránh được: lưới Trời lồng lộng!

Tin Mừng Cứu Rỗi: Nhất Điểm khai thông:

Thiên Chúa Tình Yêu, rộng lượng khoan hồng

Cho toàn thiên hạ: tức là cộng đồng

''Nhiễm tội Eva khéo dụ dỗ chồng!

Rắn phải bò lết vì tội gài chông!

Ăn đất, bụi trần và bị dòng giống

Của người đàn bà đạp đầu, tấn công

Satan: cha đẻ của điều vu khống!''

Tổ Phụ bao năm, nơm nớp, chờ trông

Thành sự Lời Hứa: Thiên Chúa Hài Đồng...

Nhập Thể, nhập thế: sinh giữa cánh đồng!

Thiên Thần xướng ca, hòa tấu trên không

Loan báo Tin Mừng cho bao mục đồng

Đến quỳ, thờ lạy Chúa Tể Hóa Công!

Ba nhà thông thái ở tận phương đông

Tới tìm ra Chúa, thỏa lòng ngóng trông!

Dưỡng Phụ Giuse, Mẹ ẵm Hài Đồng

Dâng vào Đền Thánh, trao Xi-mê-ông

Ôm Trẻ Sơ Sinh, vui mừng, xúc động:

''Chúc tụng Thiên Chúa, Thánh Thần trên ông

Linh báo rõ ràng rằng ông sẽ không

Giả từ cõi thế trước khi được bồng

Thiên Chúa Cứu Độ khỏi tội tổ tông!''

Yêu con vô cùng, Chúa liều mạng sống

Trên Đồi Can-vê! Núi, đá, đất động!

Nhưng Ngài Phục Sinh: Chỉ còn mồ trống!

Chỉ vắng một người! Tất cả hư không! (1)

Chỉ vắng một người! Tất cả sống động! (2)

Từ trong cõi chết, trong ánh hừng đông

Giêsu trỗi dậy: đập tan xiềng, gông:

Tội lỗi, sự chết, cho con được sống!

Tạ Ơn Thiên Chúa là Đấng Hóa Công!

Ghi chú:

1- Un seul être vous manque et tout est dépeuplé! (Lamartine)

2- Un seul être vous manque et tout est repeuplé! (Jean Giraudoux)

Đức Quốc, 17.4.2022.

Đaminh Phan văn Phước

Christus vincit, Christus regnat, Christus ímperat - YouTube  (Kitô chiến thắng! Kitô ngự trị, Kitô quản trị.)

Lên đầu trang