Dâng đời

2/14/2012 8:59:55 AM

Xin dâng Chúa những ước mơ

Ưu tư khát vọng vẫn chưa vuông tròn

Xin dâng Chúa những lo toan

Khiến con lo sợ ngày đêm không ngừng

Xin dâng Chúa những đa mang

Dọc theo những bước lang thang giữa đời

Xin dâng Chúa những nụ cười

Mỗi khi con được niềm vui ngọt ngào

Xin dâng Chúa giọt lệ sầu

Mỗi khi con chịu khổ đau, muộn phiền

Xin dâng Chúa những nỗi niềm

Miên man suốt những tháng năm cuộc đời

Con xin cảm tạ Tình Ngài

Vẫn luôn thương xót một người như con

Con xin lỗi Chúa thành tâm

Vui, buồn, sướng, khổ: Hồng ân của Ngài

Con xin lời lãi Chúa thôi (1)

Và tin tưởng Chúa trông coi, quan phòng (2)

 

Sáng sớm 13-2-2012
TRẦM THIÊN THU

(1) Mt 16:26. (2) Mt 6:25 & 31; Lc 12:22


Lên đầu trang