Dân Chúa là ai?

3/2/2019 11:57:00 AM
Nhiều người ''tin Chúa'' hay ''vô thần'' và Bà Con Bên Lương thắc mắc tại sao Thiên Chúa chọn Do Thái và Chúa Giêsu sinh ra nơi ấy!!! Tôi thiết nghĩ rằng đi tìm hằng trăm, hằng ngàn câu trả lời (cho ''nghi vấn'' vừa nêu) là không giải quyết được thắc mắc vì những lý dosau đây:

moses-commandments.jpg

1- Thiên Chúa dựng nên con người nói CHUNG, chứ đâu phải chỉ dân Do Thái!

Ngài yêu thương loài người TRƯỚC khi có vũ trụ và, SAU khi dựng nên muôn loài, muôn vật, Ngài mới ''làm ra'' con người giống Hình Ảnh của Ngài, có nam, có nữ, trao cho họ quyền bá chủ trên mọi loài, mọi vật như chim trời, cá biển, mà thay Ngài chăm sóc và bảo vệ TRÁI ĐẤT.

2- Bảo rằng Chúa Giêsu sinh ra ở Do Thái là do Thiên Chúa giữ Lời Hứa VỚI Abraham vì ông ta ''biết vâng phục Ngài'' thì cũng không đúng!!!

Tại sao? Xin thưa: Thiên Chúa giữ Lời hứa THỨ NHẤT với Adam-Eva, trong vườn Êđen, qua cách răn đe ''con rắn Satan'' như sau:

''Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống nó. Dòng giống nó sẽ đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ táp vào gót chân nó.'' Đó là TIN MỪNG nguyên thủy về Ơn Cứu Rỗi!!! (STK 3,15)

3- Thiên Chúa chọn Do Thái làm Dân riêng và Lời nhập thể (nơi cung lòng Trinh Nữ) và nhập thế (nơi dân Dothái) là THÁNH Ý cao siêu, nhiệm mầu của Ngài là ''phi thời gian, phi không gian'' vì Ngài là Tác Giả của ''chúng'', vượt quá sự hiểu biết của tôi là thằng người bé nhỏ hữu hạn mọi bề!

Cho nên việc khẳng định (đã nêu ở số 2) là điều không tưởng (utopie) bởi vì vô hình trung cho rằng tôi là thọ tạo có ''toàn tri phi thời gian'' như Thiên Chúa hay sao???

4- Thiên Chúa chọn Abraham trước khi có vũ trụ, chứ KHÔNG phải khi ông ấy vâng lời!!! Chính Ngài biết (trước khi có vũ trụ) rằng ông ta sẽ vâng phục Ngài.

5- Chúa Giêsu sinh ra ở Do Thái ĐỂ thánh hóa họ và dùng họ làm con một GƯƠNG MẪU cho lòng tin dù ngài biết trước họ sẽ giết Ngài như trong Kinh Cầu: ''Chúa Giêsu chịu quân Dudêu ghét hơn thằng dữ là Baraba!''

II- Do Thái Cũ

1- TV 95,10 cảnh báo ''họ''

''Suốt bốn mươi năm, dòng giống nầy làm Ta chán ngấy. Ta đã phán: đây là dân mà tâm hồn lầm lạc. Chúng ĐÂU biết đến đường lối của Ta. Nên Ta mới thịnh nộ, mà THỀ: Chúng sẽ không được vào nơi yên nghỉ của Ta.''

2- Gioan 1,11-12 viết về ''họ''

''Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà CHẲNG đón nhận Ngài. Còn những ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho họ quyền LÀM con Thiên Chúa.''

3- Gioan 10,33 cho biết ''họ'' không hiểu ý nghĩa của Thánh Danh Giêsu

''Chúng tôi ném đá ông, không phải vì việc tốt đẹp, mà vì lời phạm thượng: ông là người PHÀM mà xưng mình là Thiên Chúa.''

4- Gioan 19, 1- 10 ghi lại tội tày trời của ''họ''

''...đánh đòn, lấy gai tết triều thiên, đặt trên đầu Ngài, và khoác cho Ngài áo choàng cẩm điều, rồi nói: 'Chào Vua Do Thái!', tạt vả Ngài... Ðóng đinh, đóng đinh vào thập ác!... Chúng tôi có Luật, và, chiếu theo Luật đó, hắn phải chết vì hắn đã tự xưng là Con Thiên Chúa."

5- Gioan 19,11 tường thuật Lời Chúa định tội của ''họ''

''Chúa Giêsu đáp lại (cho Philatô): "Ông không có quyền gì trên tôi nếu từ trên không ban xuống; bởi thế, kẻ NỘP tôi cho ông thì mắc tội NẶNG hơn."

III- Phần tham khảo quan trọng

1- Công Đồng Vatican II đã có cái nhìn khác về người Do Thái, gọi ''họ'' là Anh-CẢ-của-đức-tin dù rằng Dothái giáo không tin Giêsu là Thiên-Chúa-cứu-chuộc, mà vẫn chờ mong Đấng Thiên Sai theo suy nghĩ của họ.

2- Chỉ cần xem Tân Ước (Giao Ước Mới) thì sẽ thấy như sau:

a- Matthêu 1,21: ''Bà ta sẽ sinh con và ông sẽ đặt tên cho Ngài là Giêsu vì chính Ngài sẽ CỨU dân Ngài khỏi tội."

b- Luca 1,46- ''Linh hồn tôi ngợi khen Chúa... Chúa độ trì Israel, tôi tớ Ngài... như Ngài hứa cùng tổ tiên ta, cho Abraham và con cháu muôn đời.)

Đó là Thánh Ca vào đêm (ở nhà thờ quê mình) mà tôi thuộc nằm lòng từ khi chưa có trí khôn. Chữ ''tổ tiên ta'' bao gồm Ông Bà Adam-Eva!

3- Vì thế, không nên ''một mực'' đề cao Do Thái qua Cựu Ước, nhất là chỉ dựa vào Lời Chúa hứa với Abraham và việc ''Tổ Phụ ấy'' là gương mẫu của Đức Tin cho Kitô hữu.

IV- Lời kết

Giáo Hội là Dân Chúa, là ''Do Thái Mới''

Có rất nhiều văn bản của Vatican về Giáo Hội. Tôi xin tóm tắt ý chính như sau:

Giáo Hội KHÔNG phải là dân tộc theo nghĩa thông thường của từ ấy, không phải là cộng đồng được hợp nhất bởi tổ tiên, bởi lịch sử và văn hóa chung. Giáo Hội cũng không phải là sản phẩm của một dân tộc. Giáo Hội không được sinh ra từ những nỗ lực của một nhóm hoặc tầng lớp xã hội cụ thể. Giáo Hội là con dân của Thiên Chúa, là những người mà Thiên Chúa đã chọn và kêu gọi giữa các quốc gia, những người đặc biệt của Ngài mà Ngài đã lập giao ước với. Đó là một dân tộc, một dân tộc TỪ TẤT CẢ các dân tộc, MỌI chủng tộc và MỌI tầng lớp. Giáo Hội ấy cũng là dân tộc thánh thiện. Đây là lý do tại sao con người KHÔNG được sinh ra LÀ thành viên của Giáo Hội; người ta được kết hợp vào Giáo Hội BỞI đức tin và Bí Tích rửa tội, đó là Bí Tích đức tin sinh ra cuộc sống mới.

Kinh Tin Kính dạy: ''Giáo Hội duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền.''

Thánh thiện vì có Chúa ở với Giáo Hội như lời Ngài phán, vì bổn phận của người trong Giáo Hội là thánh hóa mình và người khác. Chính Giáo Hoàng cũng PHẢI xưng tội với Linh Mục, đấm ngực và nói: ''Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng!''

Chúa Giêsu lập nên Giáo Hội là Dân Mới của Ngài. Trước khi về trời, Ngài phán dạy: ''Vậy các con hãy đi và làm cho MUÔN dân trở THÀNH môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế." (Matth. 28,19)

''Giọt Lệ Thống Hối'' https://www.youtube.com/watch?v=cGAvII43svo là Thánh Ca cho tôi, cho Anh-Chị-Em Chính Thống Giáo, Tin Lành, Dothái Giáo và cũng cho Mục Tử nói chung.


Đức Quốc, 01.3.2019
Đaminh Phan văn Phước

Lên đầu trang