Đại chủng viện Hà Nội mừng lễ quan thầy Giuse

3/21/2012 7:38:41 AM
Vào ngày 17/03/2012, tại nhà thờ Chính Tòa giáo phận Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Phêrô, Đức Cha Laurenxô – giám đốc đại chủng viện, cùng cha xứ nhà thờ Chính Tòa, quý cha trong Ban giám đốc, Ban giáo sư, quý tu sỹ, các chủng sinh gồm các lớp Tu Đức, Triết I, Triết II, Thần I, Thần II, Thần III, và cộng đoàn dân Chúa đã cùng hiệp dâng thánh lễ trọng thể mừng kính thánh Giuse – Quan thầy đệ nhất của Đại Chủng Viện Hà Nội thánh Giuse Hà Nội.

Ngày mừng lễ thánh cả Giuse hôm nay thật đặc biệt để gia đình chủng viện tạ ơn Thiên Chúa, biết ơn quý đấng bậc và quý thân nhân, ân nhân và mọi người đã cầu nguyện, giúp đỡ Đại chủng viện.

Thánh lễ bắt đầu lúc 14g00, Đức Tổng Giám mục Phêrô chủ tế thánh lễ đã nói lên lý do, ý nguyện của ngày mừng lễ thánh Giuse và cầu nguyện cho Giáo hội, và cho cộng mọi người.

Trong bài giảng, Đức Tổng Phêrô nói về cuộc đời của thánh cả Giuse và mời gọi mọi người hãy noi gương thánh cả Giuse hầu trở nên những người công chính và vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Sau đó, Ngài nói về mối tương quan của thánh cả Giuse với gia đình đại chủng viện đồng thời mời gọi các thầy ngay từ bây giờ hãy cố gắng nhiều hơn nữa trong việc học tập, tu luyện để mỗi ngày trở nên thánh thiện hầu mang Chúa đến cho mọi người. Ngài khuyên nhủ các chủng sinh hãy luôn luôn tin tưởng vào con đường Chúa gọi mỗi người, và hãy lắng nghe, đón nhận, đáp lại trong cầu nguyện, trong lao động, học tập để mỗi ngày nên thánh thiện, hầu xứng đáng là những mục tử như lòng Chúa và Giáo hội mong ước.

Bài hát "khúc ca cảm tạ dâng lên thánh Giuse" đã kết thúc thánh lễ mừng kính thánh Giuse. Nguyện xin thánh cả Giuse bầu cùng Chúa cho Giáo hội, cho mọi người và cách riêng cho gia đình đại chủng viện chúng con.

Theo truyền thống của gia đình đại chủng viện, trước ngày mừng lễ thánh cả Giuse- Quan thầy của Đại chủng viện, gia đình đại chủng viện đã làm Tuần tam nhật kính Ngài và cầu nguyện cho Giáo hội, Quý đấng bậc và Quý thân nhân, ân nhân và mọi thành phần dân Chúa.

HaNoi-DaiChungVien-01.jpg

HaNoi-DaiChungVien-02.jpg

HaNoi-DaiChungVien-03.jpg

HaNoi-DaiChungVien-04.jpg

HaNoi-DaiChungVien-05.jpg

HaNoi-DaiChungVien-06.jpg

HaNoi-DaiChungVien-07.jpg


nguồn: TongGiaophanHaNoi.org

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang