Đa phương tiện
Angelus Domini 2015.11.15
 
Cập nhật: 19-11-2015 08:31:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 60
Pope Francis General Audience 2015.11.11
 
Cập nhật: 19-11-2015 08:30:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 51
Francis in Florence: Holy Mass - 2015.11.10
 
Cập nhật: 19-11-2015 08:29:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 52
Pope Francis leaves Florence - 2015.11.10
 
Cập nhật: 19-11-2015 08:28:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 45
Francis in Florence meets participants at Italian Church Convention -2015.11.10
 
Cập nhật: 19-11-2015 08:27:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 52
Pope Francis' arrival in Florence - 2015.11.10
 
Cập nhật: 19-11-2015 08:26:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 63
Francis in Prato: Meeting with the world of labor - 2015.11.10
 
Cập nhật: 19-11-2015 08:25:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 53
Từ Giòng Máu Anh Hùng
 
Cập nhật: 19-11-2015 08:23:00 PM | Tác giả: Chưa biết | Trình bày: Chưa biết | Xem: 64
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 
Cập nhật: 19-11-2015 08:22:00 PM | Tác giả: Chưa biết | Trình bày: Chưa biết | Xem: 57
CN 33b mùa Thường Niên, tv 15:5 và 8, 9-10, 11 _ 2015
 
Cập nhật: 14-11-2015 04:15:00 PM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 119
Holy Mass with episcopal consecration - 2015.11.09
 
Cập nhật: 09-11-2015 04:21:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 97
BỎ VÀO TẤT CẢ
 
Cập nhật: 08-11-2015 11:38:00 AM | Tác giả: Conggiao.info | Trình bày: RadioConggiao | Xem: 533
Lên đầu trang