Đa phương tiện
Pope Francis in Kenya: Celebration of Holy Mass in Nairobi - 2015.11.26
 
Cập nhật: 26-11-2015 02:21:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 68
Pope Francis in Kenya - Welcome Ceremony - 2015.11.25
 
Cập nhật: 26-11-2015 02:13:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 53
Pope Francis in Kenya: arrival at Nairobi Airport 2015.11.25
 
Cập nhật: 26-11-2015 02:12:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 65
Pope Francis: Acts of mercy for the wounded of the world
 
Cập nhật: 26-11-2015 02:05:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 34
Pope receives the Governor-General of Antigua and Barbuda
 
Cập nhật: 26-11-2015 02:04:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 49
Angelus Domini 2015.11.22
 
Cập nhật: 26-11-2015 01:51:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 41
Lễ kính các thánh TỬ ĐẠO VIỆT NAM, tv125:1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6_ 2015
 
Cập nhật: 23-11-2015 04:18:00 PM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 188
Pope Francis General Audience 2015.11.18
 
Cập nhật: 19-11-2015 08:38:38 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 67
Presentation of the Conference on Salus and Welcome - 2015.11.17
 
Cập nhật: 19-11-2015 08:36:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 60
Presentation of the "Ratzinger Prize" - 2015.11.16
 
Cập nhật: 19-11-2015 08:35:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 56
Visit to the Lutheran Evangelical Church of Rome - 2015.11.15
 
Cập nhật: 19-11-2015 08:34:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 59
Presentation of Congress "Educating Today and Tomorrow: A renewing passion" - 2015.11.13
 
Cập nhật: 19-11-2015 08:31:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 58
Lên đầu trang