Đa phương tiện
Francis in Uganda: Visit to the Nalukolongo House of Charity 2015.11.28
 
Cập nhật: 06-12-2015 07:24:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 50
Pope Francis in Uganda: Meeting with the Youth 2015.11.28
 
Cập nhật: 27-11-2015 07:19:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 109
Francis in Uganda: Holy mass in Namugongo 2015.11.28
 
Cập nhật: 27-11-2015 07:18:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 78
Francis in Uganda: visit to the Anglican Shrine of Namugongo 2015.11.28
 
Cập nhật: 27-11-2015 07:17:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 68
Francis in Uganda: visit to the President 2015.11.27
 
Cập nhật: 27-11-2015 07:15:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 69
Pope Francis in Uganda: visit to Munyonyo 2015.11.27
 
Cập nhật: 27-11-2015 07:15:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 60
Francis in Uganda: Welcome Ceremony 2015.11.27
 
Cập nhật: 27-11-2015 07:14:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 68
Pope Francis in Kenya: Meeting with the Youth - 2015.11.27
 
Cập nhật: 27-11-2015 07:10:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 63
Pope Francis in Kenya: Farewell Ceremony 2015.11.27
 
Cập nhật: 27-11-2015 07:10:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 53
Pope Francis in Kenya: Visit to the Kangemi slums - 2015.11.27
 
Cập nhật: 27-11-2015 07:07:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 54
Pope Francis in Kenya: Visit to the United Nations Headquarters - 2015.11.26
 
Cập nhật: 26-11-2015 02:47:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 73
Pope Francis in Kenya: Meeting with the Clergy - 2015.11.26
 
Cập nhật: 26-11-2015 02:46:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 67
Lên đầu trang