Đa phương tiện
MỘT NĂM TRÔI QUA
 
Cập nhật: 07-02-2016 01:29:00 PM | Tác giả: Chưa biết | Trình bày: Chưa biết | Xem: 607
ÂN TÌNH XUÂN
 
Cập nhật: 03-02-2016 04:37:00 AM | Tác giả: Chưa biết | Trình bày: Chưa biết | Xem: 142
ĐHY Reinhard Marx chủ sự Thánh Lễ tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
 
Cập nhật: 19-01-2016 10:44:00 AM | Tác giả: Chưa biết | Trình bày: Chưa biết | Xem: 235
CN lễ THÁNH GIA THẤT_tv127: 1-2, 3, 4-5
 
Cập nhật: 27-12-2015 05:39:00 PM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 587
LỄ GIÁNG SINH 2015, Liên khúc Thánh Vịnh 88, 95 và 97
 
Cập nhật: 25-12-2015 05:37:00 PM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 2110
Tiếng Ca Mục Đồng
 
Cập nhật: 23-12-2015 08:22:26 AM | Tác giả: Chưa biết | Trình bày: Chưa biết | Xem: 3024
26 giáo phận Khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót
 
Cập nhật: 22-12-2015 06:41:00 PM | Tác giả: Chưa biết | Trình bày: Chưa biết | Xem: 213
Audience to "Polychoir Project" Groups 2015.12.14
 
Cập nhật: 14-12-2015 03:24:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 174
Angelus Domini 2015.12.13
 
Cập nhật: 14-12-2015 03:22:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 141
Opening of the Holy Door of St. John's Basilica -2015.12.13
 
Cập nhật: 14-12-2015 03:17:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 142
Mass for Latin America 2015.12.12
 
Cập nhật: 14-12-2015 03:16:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 103
Pope Francis General Audience 2015.12.09
 
Cập nhật: 14-12-2015 03:15:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 121
Lên đầu trang