Đa phương tiện
Pope Francis General Audience 2016.04.20
 
Cập nhật: 23-04-2016 09:08:00 AM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 589
CN 4c mùa Phục Sinh, tv99 2, 3,5
 
Cập nhật: 23-04-2016 09:03:00 AM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 714
CN 3c mùa Phục Sinh, TV 29 2 4, 5 6, 11 12a & 13b
 
Cập nhật: 09-04-2016 11:11:00 AM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 650
CN 2c Phục Sinh; kính LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG, tv 117 2 4, 22 24, 25 27a
 
Cập nhật: 09-04-2016 11:08:00 AM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 743
CN ĐẠI LỄ PHỤC SINH, tv 117 1 2, 16ab 17, 22 23
 
Cập nhật: 09-04-2016 11:06:00 AM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 583
THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2016, TV 30 2 và 6, 12 13, 15 16, 17 và 23
 
Cập nhật: 09-04-2016 11:05:00 AM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 565
THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2016, tv 115 12 13, 15 16BC, 17 18
 
Cập nhật: 09-04-2016 11:03:00 AM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 635
CN 4c Mùa Chay, Tv33: 2-3, 4-5, 6-7
 
Cập nhật: 01-03-2016 09:22:00 AM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 87
CN 3c Mùa Chay,tv102 1 2, 3 4, 6 7, 8 và 11
 
Cập nhật: 01-03-2016 09:20:00 AM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 63
Chúa Nhật 2c Mùa Chay, tv26 1, 7 8a, 8b 9abc, 13 14
 
Cập nhật: 18-02-2016 07:03:00 AM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 96
MÙA XUÂN VÀ QUÊ HƯƠNG
 
Cập nhật: 09-02-2016 05:01:00 PM | Tác giả: Chưa biết | Trình bày: Chưa biết | Xem: 126
Mùa Chay Năm Thánh Lòng Thương Xót, Lễ Tro & CN 1c Mùa Chay, TV.50 & TV.90
 
Cập nhật: 09-02-2016 04:26:00 PM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 142
Lên đầu trang