Đa phương tiện
Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tiếp kiến chung ngày 2016.05.11
 
Cập nhật: 11-05-2016 03:01:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 2096
Tuần 4: Sách Sáng Thế, chương 12 - 19
 
Cập nhật: 11-05-2016 02:58:00 PM | Tác giả: ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Trình bày: ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Xem: 696
Tuần 3: Sách Sáng Thế, chương 5 - 11
 
Cập nhật: 11-05-2016 02:56:00 PM | Tác giả: ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Trình bày: ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Xem: 775
Tuần 2: Sách Sáng Thế, chương 3 – 5
 
Cập nhật: 11-05-2016 02:53:00 PM | Tác giả: ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Trình bày: ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Xem: 1117
Tuần 1: Sách Sáng Thế, chương 1 - 2
 
Cập nhật: 11-05-2016 02:48:00 PM | Tác giả: ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Trình bày: ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Xem: 2088
Giới thiệu (Lớp Thánh Kinh 100 tuần)
 
Cập nhật: 11-05-2016 02:41:00 PM | Tác giả: ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Trình bày: ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Xem: 697
CN Lễ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, tv103 1ab
 
Cập nhật: 11-05-2016 02:38:00 PM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 4215
Lễ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI, tv46 2 3, 6 7, 8 9
 
Cập nhật: 07-05-2016 03:35:00 PM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 3275
CN 6c mùa Phục Sinh, TV 66 2 3, 5, 6 & 8
 
Cập nhật: 30-04-2016 09:36:00 PM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 621
CN 5c mùa Phục Sinh, TV 144 8 9, 10 11, 12 13ab
 
Cập nhật: 23-04-2016 09:16:00 AM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 657
Holy Mass - Jubilee for Boys and Girls 2016.04.24
 
Cập nhật: 23-04-2016 09:15:00 AM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 554
Pope Francis' prayer intentions for April 2016
 
Cập nhật: 23-04-2016 09:09:00 AM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 557
Lên đầu trang