Đa phương tiện
Pope Francis in Poland: Farewell Ceremony
 
Cập nhật: 31-07-2016 10:52:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 570
Pope Francis in Poland: Meeting with the volunteers & the organizing Committee
 
Cập nhật: 31-07-2016 10:12:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 605
Pope Francis in Poland: Holy Mass
 
Cập nhật: 31-07-2016 09:54:00 AM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 486
Pope Francis in Poland: Prayer Vigil
 
Cập nhật: 30-07-2016 09:10:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 553
Pope Francis in Poland: Holy Mass in St John Paul II Shrine in Kraków
 
Cập nhật: 30-07-2016 03:54:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 4155
Pope Francis in Poland: Way of the Cross
 
Cập nhật: 29-07-2016 10:13:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 951
Pope Francis in Poland: Visit to Auschwitz - Birkenau Concetration Camp
 
Cập nhật: 29-07-2016 10:06:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 542
Pope Francis in Poland: Welcome Ceremonny at Błonia
 
Cập nhật: 28-07-2016 08:36:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 699
Pope Francis in Poland: Holy Mass at Jasna Gora
 
Cập nhật: 28-07-2016 08:34:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 495
Ý cầu nguyện tháng 7 của Đức Thánh Cha Phanxicô
 
Cập nhật: 27-07-2016 09:11:00 AM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 617
GP.VINH: Giáo xứ Phú Linh tuần chầu lượt và cung nghinh thánh giá Đại hội Giới trẻ
 
Cập nhật: 27-07-2016 09:04:00 AM | Tác giả: Chưa biết | Trình bày: Chưa biết | Xem: 1286
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chia sẻ Lời Chúa Lc 11,1 13
 
Cập nhật: 27-07-2016 08:59:00 AM | Tác giả: ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Trình bày: ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Xem: 641
Lên đầu trang