ĐÀ NẴNG

Thành lập:

Bổn mạng:

Nhà thờ chính tòa:
Thánh Tâm Chúa Giêsu

Giám Mục:
 Giuse Đặng Đức Ngân
Giám mục phụ tá:

Tòa giám mục:

Địa giới: Đà Nẵng và Quảng Nam

Website:
giaophandanang.org

Giáo hạt:

-        Hòa Vang
-        Hội An
-        Tam Kỳ
-        Trà Kiệu
-        Đà Nẵng
 

Trung Tâm Hành Hương

 

Nguyên giám mục:
-        Giuse Châu Ngọc Tri

Lên đầu trang