CUNG CHÚC TÂN NIÊN

2/3/2016 4:53:20 AM

ẤT MÙI lui -đón- BINH THÂN sang.

Bắc ĐÀO hồng -sánh- Nam MAI vàng.

Thiên địa giao hòa mong PHÚC phát

Nhăn linh kết hợp đón ÂN ban.

Chào BÍNH THÂN ! Hy vọng sáng tươi !

Cảm tạ CHÚA và MẸ trên Trời :

Năm cũ nhận lãnh ÂN HỒNG đổ,

Ngảy mới đón hưởng PHÚC LÀNH rơi.

MINH NIÊN kính chúc Quý Đức Cha,

Quý Linh mục, Quý Thầy, Quý Sr :

Hồn an, trí tiến, tâm Thánh thiện.

Xác mạnh, thân cường, dạ hiền hòa.

TÂN XUÂN kính chúc Bậc Cao niên :

An khang Trường thọ Hoan lạc liên.

Gương sáng soi một đời hậu duệ,

Tiếng lành chép thiên tuế tiên hiền.

HAPPY NEW YEAR những thân nhân

Và Anh Em Con Cháu xa gần :

CHÚA ban Khang ninh và Thịnh vượng.

MẸ trao Hạnh phúc với Bình an.

Vinc. Vũ Thế Hùng

Lên đầu trang