Cửa tim rộng mở

4/15/2016 7:11:42 PM

Chúa chạnh lòng xót thương con

Tội con dẫu thẫm như son, vải điều

Yếu hèn lỗi phạm bao nhiêu

Về đây Chúa sẽ thương yêu chữa lành

Mong con sám hối chân thành

Chúa thương tha thứ, ban tràn phúc ân

Cảm thông, trìu mến, ủi an

Cửa tim rộng mở, chứa chan ân tình

Vì con Chúa mãi hy sinh

Không hề mỏi mệt chứng minh tình Người

Ước gì con sống vui tươi

Hân hoan trao tặng nụ cười bình an

Nhân từ, thương cảm, chia san

Con tim thấm đẫm, trào tràn yêu thương

Ngôn ngữ, cử chỉ thơm hương

Đời con khắc nét Lòng Thương Xót Người.

Sr. Dã Quỳ

Lên đầu trang