Cử hành bí tích sám hối ở nơi nào?

8/7/2013 10:03:15 AM

giai-toi.jpg

1. Nơi giải tội

Các cử hành phụng vụ không phải là những hành vi riêng tư mà là cử hành của Giáo Hội, cho nên thông thường bí tích Sám Hối được cử hành tại một nơi thánh mà cộng đoàn tín hữu tụ họp. Bộ Giáo luật hiện hành quy định như sau: “Nơi thường ban bí tích Sám Hối là nhà thờ hay nhà nguyện (Điều 964 §1).

2. Toà giải tội

Luật Giáo Hội quy định:

- “Về toà giải tội thì Hội Đồng Giám Mục phải ấn định những quy tắc, nhưng phải dự liệu đặt các toà giải tội ở một nơi dễ thấy, các toà này phải có một chấn song ngăn cách hối nhân với cha giải tội, và các tín hữu nào muốn thì có thể tự do đến toà giải tội” (Điều 964 §2).

- “Không được giải tội ở ngoài toà giải tội, trừ khi có một lý do chính đáng” (Điều 964 §3).

2.1. Trong khi Bộ Giáo luật cũ (năm 1917) chỉ đòi hỏi toà giải tội phải có một chấn song ngăn cách hối nhân với cha giải tội trong trường hợp giải tội cho các phụ nữ mà thôi (x. Điều 908-910 của CIC 1917), thì Bộ Giáo luật hiện hành trải rộng quy định này cho hết mọi trường hợp, không còn phân biệt nam nữ.

2.2. Hội Đồng Giám Mục có nhiệm vụ phải thiết lập những quy tắc liên quan đến toà giải tội, làm sao bảo đảm cho các tín hữu có thể tự do đến toà giải tội khi họ muốn. Riêng Hội Đồng Giám Mục Pháp cho phép tín hữu tự do chọn lựa xưng tội, tại một nơi dễ thấy:

- hoặc tại toà giải tội với chấn song;

- hoặc trong một nơi có thể ngồi và nhờ đó giữa hối nhân và linh mục có thể đối thoại dễ dàng hơn (x. DC 86 (1989) 76).

2.3. Theo Hội đồng Giáo hoàng về Giải thích Văn bản Giáo luật, tuỳ theo trường hợp, linh mục có thể đòi hỏi nghe xưng tội trong một toà giải tội với chấn song, ngay cả trong trường hợp hối nhân yêu cầu làm khác đi[1].

2.4. Khi có lý do chính đáng, được giải tội ở ngoài toà giải tội, thí dụ như: đau ốm, tật điếc, khi khẩn cấp, khi muốn xưng tội với một cha giải tội riêng mà không có sẵn toà giải tội…

Lm. Luy Huỳnh Phước Lâm[1] “Utrum attento praescripto c. 964 §2, sacramenti minister, iusta de causa et exluso casu necessitatis, legitime decernere valeat, etiamsi poenitens forte aliud postulet, ut confessio sacramentalis excipiatur in sede confessionali crate fixa instructa? R. Affirmative. (AAS 90 (1998) 711 begin_of_the_skype_highlighting (1998) 711 end_of_the_skype_highlighting).

Lên đầu trang