"Công nguyên" cho đời

12/16/2017 7:20:35 AM

Trần gian chào đón No-en:

Chúa-Trời-Cứu-Thế (1) nghèo hèn hơn ta!

''Vinh Danh Chúa cõi trời xa!

Bình an dưới thế ai là thiện nhân!''

Đó là lời của Thiên Thần

Đồng ca, chúc tụng Hồng Ân cho đời!

Hài Nhi được đặt vào nơi

Máng ăn súc vật (2), chao ơi chữ Tình:

Ngài yêu nhân loại hơn Mình

Nên Ngài rời Chốn Thiên Đình Tối Cao!

Tình Ngài Vĩ Đại biết bao!

Con là thủ phạm, lệ trào, ăn năn...

Hài Đồng được quấn trong khăn!

Chúa Trời mà phải nhọc nhằn hơn ta!

Lòng càng suy gẫm, xót xa!

Vì con mà Chúa sinh ra khốn cùng!

''Công Nguyên'' (3) là chữ cho chung

Cả toàn Thế Giới tương phùng, người ơi!

''Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời!

Bình an dưới thế ở nơi người lành!'' (4)

 

Đức Quốc, 15.12.2017

Phan văn Phước

 

Xin mời nghe:

 

Silent Night - Instrumental with Lyrics (no vocals) - YouTube

 2:33https://www.youtube.com/watch?v=LwUvYm3CP-k

31.10.2013 - Hochgeladen von SFCH Worship
Silent Night - (with Lyrics ~ no vocals) Instrumental Music w/ Lyrics written by Franz Xaver Gruber, John ...

Ghi chú:

1- Danh ''Giêsu'' có nghĩa: Chúa-Trời-Cứu-Thế.

2- Máng ăn cho chiên, cừu, lừa...

3- Công Nguyên: Theo Từ Điển Tiếng Việt (Viện Ngôn Ngữ Học) và Từ Điển Bách Khoa Việt Nam, chữ Công Nguyên thường được viết tắt là CN, là mốc thời gian theo công lịch, lấy năm Chúa Giêsu sinh ra đời...

4- Latinh: Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis. Anh: Glory be to God in the highest. And in earth peace to men of good will. Pháp: Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.

Lên đầu trang