Con kêu Danh Chúa

12/23/2021 9:07:31 PM

Cận Ngày Áp Lễ Gáng Sinh

Con kêu Danh Chúa Lượng Tình Xót Thương

Không rành kỹ thuật: ''vô phương

Vào Internet!'' Con đương cúi đầu

Khẩn xin Thiên Chúa Nhiệm Mầu

Cho con toại nguyện: có câu trả lời:

Lý do trục trặc, Chúa ơi!

Cho con lên mạng, đăng lời tôn vinh:

Đón Mừng Ngày Lễ Giáng Sinh

Như bao người khác chân tình hăng say

Chúc nhau bằng miệng, bắt tay

Tươi cười, hát Nhạc Thánh hay tuyệt vời:

''Đêm đông lạnh... Chúa... ra đời

Nằm trong máng cỏ ở nơi hang lừa...''

Noi gương Thánh Mẫu đã thưa:

''Xin Vâng!'' Nên Chúa cho Mưa Cứu Đời!

Quỳ bên Hang Đá, lệ rơi

Khoanh tay, nhớ đến từng thời hoa niên:

Gia Đình đầm ấm, đoàn viên:

Lồng đèn, nến sáng, thịt chiên, cháo gà...

Giờ nầy, ở tận phương xa

Chưa vô được ''mạng'', ngỡ là ''tù nhân

Bị còng siết chặt tay, chân!

Nhưng hồn ca tụng Hồng Ân Chúa Trời:

''Unikey'' chẳng bỏ rơi

Vì còn viết được những lời Tri Ân

Bằng thơ lục-bát, gieo vần

''Nhờ Tình của Mẹ, đến gần Giêsu!'' (*)

Tựa hồ hồn được ''Thánh Du''

Là ''Thiên Bửu Bối Nghìn Thu'' ngập lòng!

(*)- Lấy ý câu Latinh: ''Ad Iesum per Mariam!''

Đức Quốc, 23.12.2021

Đaminh Phan văn Phước

Joy to The World (Có ghi lời): https://www.youtube.com/watch?v=NaUiGux0INg

Jingle Bells (Có ghi lời): https://www.youtube.com/watch?v=4YBGRGBj7_w

Kính chúc Bà Con an lành.

Lên đầu trang