Có thể dùng TỰ ĐIỂN và SÁCH CHÚ GIẢI bằng tiếng Anh nào để học hỏi và nghiên cứu Kinh Thánh?

4/1/2012 9:42:55 AM
Có nhiều bộ tự điển và sách chú giải Kinh Thánh bằng tiếng Anh có giá trị có thể dùng để học hỏi và nghiên cứu Kinh Thánh.

bible-commentary-dictionary.jpg

Tự Điển (Dictionary) và Sách Chú Giải (Commentary) có thể chia làm hai loại:

1) Loại nhỏ (đại cương) là tự điển Kinh Thánh hay chú giải toàn bộ Kinh Thánh trong khoảng 1000 đến 1500 trang.

2) Loại lớn (chi tiết) là tự điển Kinh Thánh hay chú giải toàn bộ cuốn Kinh Thánh từ 3-4 cuốn, đến 30-40 cuốn, có thể mỗi sách Kinh Thánh được chú giải bằng một cuốn sách.

Phần sau đây sẽ liệt kê một số tự điển và sách chú giải bằng tiếng Anh theo phân loại trên: (I) Dictionary: 1. General Dictionary, 2. Big Dictionary. (II) Commentary: 1. General Commentary. 2. Collection of Commentary. 3. Other Commentary.

BIBLE DICTIONARY AND COMMENTARY

I. DICTIONARY

1. General Dictionary

ACHTEMEIER, Paul J., (Ed.), Harper’s Bible Dictionary, (With the Society of Biblical Literature [SBL]), San Francisco (CA), Harper & Row Publishers, 1985, 1178 p.

WIGODER, Geoffrey, (Ed.), The Illustrated Dictionary & Concordance of the Bible, New York (NY), Sterling Publishing, 2005 (1986),1037 p.

2. Big Dictionary

BALZ, Horst; SCHNEIDER, Gerhard, Exegetical Dictionary of the New Testament, (3 volumes), Grand Rapids, (Michigan), William B. Eerdmans Publishing Company, 1993. (Originally published as Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament Band I, Lieferungen 1-9 Copyright © 1978-80 by Verlag W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart, West Germany).

BROMILEY, Geoffrey W. (Ed.), International Standard Bible Encyclopedia, (Fully Revised, Illustrated, In Four Volumes), Grand Rapids (Michigan), William B. Eerdmans Publishing Company, [1986], Reprinted, 1992.

FREEDMAN, David Noel, (Ed.), The Anchor Yale Bible Dictionary, (6 volumes), New York, Doublelay, 1992.

KITTEL, Grehard, (Ed.), Theological Dictionary of the New Testament, (10 volumes), Translated by Geoffrey W. Bromiley. Grand Rapids, (Michigan), William B. Eerdmans Publishing Company, 1964-1976.

II. Commentary

1. General Commentary

BERGANT, Dianne, (Ed.), The Collegeville Bible Commentary, Old Testament, (Based on the New American Bible), Collegeville (Minnesota), The Liturgical Press, 1992, 1-857 p.; KARRIS, Robert, J., (Ed.), The Collegeville Bible Commentary, New Testament, (Based on the New American Bible), Collegeville (Minnesota), The Liturgical Press, 1992, 861-1300 p.

BROWN, R. E., FITZMEYER, J. A., MURPHY, R. E., (Eds.), The New Jerome Biblical Commentary, New Jersey, Prentice Hall, 1990 [1968: The Jerome Biblical Commentary], 1484 p.

FARMER, W. R., (Ed.), The International Bible Commentary, A Catholic and Ecumenical Commentary for the Twenty-First Century, Collegeville (Minnesota), The Liturgical Press, 1998, 1934 p.

MAYS, James, L., (Ed.), Harper’s Bible Commentary, (With the Society of Biblical Literature), New York (NY), HarperCollins Publishers, 1988, 1326 p.

2. Collection of Commentary

Sacra Pagina Series (Commentary of New Testament) [18 volumes]

HARRINGTON, Daniel, (Editor),

Collegeville (MN), The Liturgical Press.

The Anchor Bible (Yale) Commentary [44 volumes]

New York (NY), Doubleday.

The New International Greek Testament Commentary [13 volumes]

MARSHALL, I. Howard; HAGNER, Donald A., (Editors),

Grand Rapids (MI), William B. Eerdmans Publishing Company.

The New Interpretation’s Bible [12 volumes]

Nashville (TN), Abingdon Press.

Độc giả có thể tìm hiểu chi tiết từng cuốn một của các bộ tự điển và chú giải này trên Internet.

3. Other Commentary

Ngoài ra còn có các sách chú giải Kinh Thánh của những tác giả khác không ở trong các bộ sưu tập (collections). Chẳng hạn:

KEENER, C. S., The Gospel of John. A Commentary, (2 volumes), Peabody (MA), Hendrickson Publishers, 2003, 1636 p.

SCHNACKENBURGR., The Gospel According to St. John, vol. I: Introduction and Commentary on Chapter 1–4, (1965), 1987, 638 p.; vol. II: Commentary on Chapter 5–12, (1971), 1987, 556 p., New York, Crossroad Publishing Company; vol. III: Commentary on Chapters 13–21, (1975), 1988, 510 p., (HTC.NT), London, Burns & Oates. (Orig. Das Johannesevangelium).

Trên đây là một số tự điển và sách chú giải quan trọng, còn nhiều bộ tự điển và các sách chú giải Kinh Thánh khác nữa. Điều cần chú ý là lượng định giá trị của chúng khi sử dụng làm tài liệu để học hỏi và nghiên cứu Kinh Thánh.

Ngày 01 tháng 04 năm 2012.
Giu-se Lê Minh Thông, O.P.

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang