Cơ sở Bác Ái Xã Hội - Hòa Bình - Giồng Riềng – Kiên Giang

2/11/2012 8:48:02 PM

Cơ sở Bác Ái Xã Hội

Hòa Bình

Giồng Riềng – Kiên Giang

 

Lm. Đa Minh Đinh Trung Thành

ĐT: 0773 632010 – 0985 883 413

Email: daminhthanh@gmail.comnguồn: GPCanTho.com

Lên đầu trang