Có một bài tình ca

2/3/2012 10:18:36 PM

Có một bài tình ca

Không dễ viết nên lời

Trong đau đớn

Chỉ còn gọi Chúa thôi

Có một lời kinh

Lạy Cha chúng con ở trên trời

Đi theo con suốt cuộc đời

Chính trong giây phút nguy nan nhất

Con chỉ có thể dùng lời kinh ấy

Cầu xin Cha cứu giúp linh hồn thân xác bình an...

Giờ đây con không muốn than van

Mà chỉ âm thầm lấy thời gian làm của lễ

Mỗi một hành động bé nhỏ của con giờ đây không còn dễ

Mỗi một dịch chuyển khó khăn là mỗi lời kinh nguyện dâng Ngài...

Viết trong thời gian dưỡng bệnh sau tai nạn giao thông T.10/2011
Hương Chiều

Lên đầu trang