Có chăng những vị thánh không phải người Công giáo?

11/9/2021 11:14:21 AM
Chúng ta nên nhớ rằng Thiên đàng không chỉ dành cho những người được phong thánh.

duc-phat.jpg
Shutterstock | Gerardo C. Lerner

Hội thánh chỉ phong thánh cho các tín hữu của mình, những người mà Hội thánh công nhận. Hội thánh không chính thức công nhận sự thánh thiện của những người thuộc các tôn giáo khác.

Điều này không có nghĩa là trên Thiên đàng chỉ có và chỉ dành cho những người được phong thánh. Phong thánh không phải là điều kiện cần thiết để được vào Thiên đàng.

Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là trên Thiên đàng không có những người thuộc các tôn giáo khác, vì ơn cứu rỗi được ban cho tất cả loài người (x. 1 Tm 2, ​​4).

Ngoài ra, Thiên đàng không dành riêng cho người Công giáo, cũng không được tạo ra để chỉ dành riêng cho họ. Thiên đàng dành cho những ai làm theo ý muốn của Chúa (Mt 7, 21-23).

Bởi vì Chúa Giêsu là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người (1 Tm 2,5), nên nhiều người sẽ được Người cứu độ theo cách mà Người biết họ như thế nào.

Những người được cứu, Người sẽ cứu họ căn cứ vào sự công chính, và những người được cứu là những người ở trên Thiên đàng, họ là các thánh.

Chúa Giêsu đã cứu chuộc mọi người

Trên Thiên đàng có các thành phần của tất cả các tôn giáo, ngay cả khi chúng ta không biết tên của họ là gì.

Chúa Giêsu đã cứu chuộc nhân loại không loại trừ một ai. Đây là lý do tại sao lại có những hình thức cứu rỗi khác dành cho những người chưa nhận biết Chúa Giêsu hoặc Hội thánh của Ngài, ngay cả khi họ đã nghe nói về Chúa và Hội thánh.

Thiên Chúa là Đấng công bình. Vì thế, Ngài không bao giờ sai phạm sự bất công tự động lên án bất cứ ai bởi vì họ “chính thức” hoặc “trên danh nghĩa” không phải là Kitô hữu.

Công đồng Vatican II nói với chúng ta:

"Thực thế, những kẻ vô tình không nhận biết Phúc Âm của Chúa Kitô và Hội thánh Người, nhưng nếu thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, và dưới tác động của ơn thánh, họ cố gắng chu toàn Thánh Ý Thiên Chúa trong công việc mình theo sự hướng dẫn của lương tâm, thì họ có thể được cứu rỗi. Cả những kẻ vô tình chưa nhận biết Thiên Chúa cách rõ ràng, nhưng nhờ ơn Chúa, cố gắng sống đời chính trực, thì Chúa Quan Phòng không từ chối ban ơn trợ lực cần thiết để họ được cứu rỗi. Thực vậy, Hội thánh xem tất cả những gì là chân thiện nơi họ như để chuẩn bị họ lãnh nhận Phúc Âm, và như một ân huệ mà Ðấng soi sáng mọi người ban cho hầu cuối cùng họ được sống” (LG 16).

[ND chú thích thêm: lặp lại ý tưởng của Công đồng Vatican II, sách GLHTCG khẳng định: "Những người chịu chết vì đức tin cũng như người dự tòng và tất cả những ai vô tình không nhận biết Hội thánh, nhưng thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa dưới tác động của ơn thánh và cố gắng chu toàn thánh ý Thiên Chúa, vẫn có thể được cứu độ dù chưa nhận bí tích Thánh Tẩy" (x.LG 16)- GLCG số 1281 và xem các phương cách cứu rỗi từ số 1258-1260.]

Henry Vargas Holguín

G. Võ Tá Hoàng

(gpquinhon.org 07.11.2021/ aleteia.org)

Lên đầu trang