CN 13c mùa Thường Niên, Thánh Vịnh 15 1 2a và 5, 7 8, 9 10, 11

7/27/2016 8:45:59 AM Xem: 481 Tác giả:Nhóm Thánh Vịnh Nauy Trình bày:Nhóm Thánh Vịnh Nauy
Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh Đáp Ca
Lên đầu trang