CN & Lễ Trọng

Sám hối là món quà quý giá nhất

CHÚA NHẬT 02 MÙA VỌNG, NĂM C (Br 5, 1-9; Pl 1, 4-6. 8-11; Lc 3, 1-6)

 Xem chi tiết »
Hãy tỉnh thức, vì không ngờ!

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG, NĂM C (Gr 33,14-16; 1Tx 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36)

 Xem chi tiết »
Sám hối để Chúa dễ viếng thăm

Suy niệm Chúa nhật II Mùa Vọng – B (Lc 3, 1 - 6)

 Xem chi tiết »
Chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến

HIỆP SỐNG LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG C (Br 5,1-9 ; Pl 1,4-6.8-11 ; Lc 3,1-6)

 Xem chi tiết »
Mở cửa tâm hồn đón Chúa đến

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - C (Lc 21, 34-36)

 Xem chi tiết »
Tỉnh thức và sẵn sàng đón chờ Chúa lại đến

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG C (Gr 33,14-16 ; 1Tx 3,12-4,2 ; Lc 21,25-28.34-36)

 Xem chi tiết »
Để nên thành viên trong vương quốc vua Giêsu

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 34 TN B- ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ (Đn 7,13-14 ; Kh 1,5-8 ; Ga 18,33b-37)

 Xem chi tiết »
Dũng cảm làm chứng cho Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (CN 33 TN B) (Mt 10,26-33)

 Xem chi tiết »
Sẵn sàng đón Chúa lại đến

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 33 TN B (Đn 12,1-3 ; Dt 10,11-14.18 ; Mc 13,24-32)

 Xem chi tiết »
Đức Tin Và Tấm Lòng Của Hai Bà Góa

Suy niệm Chúa nhật XXXII – B (Mc 12, 38 - 44)

 Xem chi tiết »
Ở đời quí nhất tấm lòng

Suy niệm Chúa nhật XXXII – B (Mc 12, 38 - 44)

 Xem chi tiết »
Để "của cho" thành lễ dâng đẹp lòng Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN B (1 V 17,10-16 ; Dt 9,24-28 ; Mc 12,38-44)

 Xem chi tiết »
Thực hành mến Chúa yêu người trong cuộc sống

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN B (Đnl 6,2-6 ; Dt 7,23-28 ; Mc 12,28b-34)

 Xem chi tiết »
Mầu nhiệm các thánh cùng thông công

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN (02/11)

 Xem chi tiết »
Sống yêu thương để được hạnh phúc

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang