CN & Lễ Trọng

Noel: lễ của tình yêu, hy vọng và sẻ chia

"Đừng sợ, này ta báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta " (Lc, 2, 10). Vâng, một niềm vui cả thể không trọng đại sao được, bởi niềm vui này không dành cho riêng ai hay cho một nhóm người nào, mà là cho toàn dân !

 Xem chi tiết »
Đêm trời đất giao hòa

Suy Niệm Đêm Giáng Sinh (Lc 2, 1-14)

 Xem chi tiết »
Ánh sáng đã đến chiếu soi cho mọi người trong trần thế

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ GIÁNG SINH ABC BAN NGÀY (Ga 1,1-18)

 Xem chi tiết »
Đi tìm Chúa để loan báo Tin Mừng Ơn Cứu Độ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ GIÁNG SINH ABC RẠNG ĐÔNG (Lc 2,15-20)

 Xem chi tiết »
Sứ điệp yêu thương của mầu nhiệm Giáng Sinh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ ĐÊM GIÁNG SINH A.B.C (Is 9,1-6 ; Tt 2,11-14 ; Lc 2,1-14)

 Xem chi tiết »
Thăm viếng và chia sẻ niềm vui ơn Cứu độ cho tha nhân

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG C (Mk 5,2-4a ; Dt 10,5-10 ; Lc 1,39-45)

 Xem chi tiết »
Mở rộng tâm hồn đón Chúa Giáng Sinh

Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng - C (Lc 1, 39-45)

 Xem chi tiết »
Nào Ta Vui Lên

Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng - C (Lc 3, 10 - 18)

 Xem chi tiết »
Hãy sống Đạo cách vui vẻ

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - C (Lc 3, 10-18)

 Xem chi tiết »
Chia sẻ niềm vui của Chúa cho tha nhân

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG C (Xp 3,14-18a ; Pl 4,4-7 ; Lc 3,10-18)

 Xem chi tiết »
Mẹ Maria - Nhà thừa sai đặc biệt

CHÚA NHẬT 04 MÙA VỌNG, NĂM C (Mk 5, 2-5a; Dt 10, 5-10; Lc 1, 39-45)

 Xem chi tiết »
Hãy sống trong niềm vui

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG, NĂM C (Xp 3, 14-18a; Pl 4, 4-7; Lc 3, 10-18)

 Xem chi tiết »
Hồng ân vô nhiễm nơi Mẹ Maria

LỄ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, NĂM (St 3, 9-15, 20; Eph 1, 3-6, 11-12; Lc 1, 26-38)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang