CN & Lễ Trọng

Lễ Thiên Thần truyền tin

Theo tập tục nếp sống đức tin Công Giáo mỗi khi người tín hữu tụ tập đọc kinh ở nhà tư hoặc ở thánh đường, thường bắt đầu giờ đọc kinh cầu nguyện với Kinh truyền tin:

 Xem chi tiết »
Thời kỳ sám hối và làm việc từ thiện

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY C (Xh 3,1-8a.13-15 ; 1 Cr 10,1-6.10-12 ; Lc 13,1-9.)

 Xem chi tiết »
Chúa Biến Hình, Xin Cho Con Được Ơn Biến Đổi

Suy Niệm Chúa nhật II Mùa Chay – C (Lc 9, 28b-36)

 Xem chi tiết »
Mùa Chay biến đổi tâm hồn

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY C (St 15,5-12.17-18 ; Pl 3,17-4,1 ; Lc 9,28b-36)

 Xem chi tiết »
Ăn chay cầu nguyện để chiến thắng ma quỷ cám dỗ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT I MÙA CHAY C (Đnl 26,4-10 ; Rm 10,8-13 ; Lc 4,1-13)

 Xem chi tiết »
Noi gương Chúa Giêsu để chiến đấu với Ba Thù

Suy niệm Chúa Nhật I Mùa Chay năm C (Lc 4, 1-13)

 Xem chi tiết »
Xức tro và ăn chay về tinh thần

HIỆP SỐNG TIN MỪNG THỨ TƯ LỄ TRO A.B.C. (Ge 2,12-18 ; 2 Cr 5,20-6,2 ; Mt 6,1-6.16-18)

 Xem chi tiết »
Xét đoán và kết án theo Chúa Giêsu

SUY NIỆM CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN – C (Lc 6, 39-45)

 Xem chi tiết »
Đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa đoán xét

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN VIII TN C (Hc 27,4-7; 1 Cr 15,54-58; Lc 6,39-45)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm C

Tòa án nhân dân thành phố Hán Trung, tỉnh Thiêm Tây, Trung Quốc vừa tuyên án tử hình đối với Zhang Koukou, 36 tuổi.

 Xem chi tiết »
Thực thi yêu thương để biến thù thành bạn

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN C (1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Cr 15,45-49; Lc 6,27-38)

 Xem chi tiết »
Chúa muốn chúng ta là những người có phúc

SUY NIỆM CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN – C (Lc 6,17.20-26)

 Xem chi tiết »
Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C (Gr 17,5-8 ; 1 Cr 15,12.16-20 ; Lc 6,17.20-26)

 Xem chi tiết »
Tình yêu Chúa biến đổi phận người

SUY NIỆM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN – C (Lc 5,1-11)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang