CN & Lễ Trọng

Thiên Chúa đặt con người làm chủ

SUY NIỆM LỄ THÁNH GIUSE THỢ (Ga 20, 19-31)

 Xem chi tiết »
Lòng Thương Xót Chúa Tồn Tại Đến Muôn Đời

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (Ga 20, 19-31)

 Xem chi tiết »
Cần truyền đạt đức tin với Lòng Thương Xót

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH ABC – KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (Cv 5,12-16 ; Kh 1,9-11a.12-13.17-19 ; Ga 20,19-31)

 Xem chi tiết »
Cùng chết để cùng sống lại với Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ VỌNG PHỤC SINH (St 1,1-2,2 ; Xh 14,15-15,1a ; Is 54,5-14, Ed 36,16-17a.18-28 ; Rm 6,3-11 ; Lc 24,1-12)

 Xem chi tiết »
Chấp nhận hy sinh chịu chết trên thập giá vì yêu thương

HIỆP SỐNG TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN THÁNH (Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1-19,42)

 Xem chi tiết »
Dấu hiệu của một tình yêu tột đỉnh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN THÁNH – THÁNH LỄ TIỆC LY (Xh 12,1-8.11-14 ; 1 Cr 11,23-26 ; Ga 13,1-15)

 Xem chi tiết »
Ông đã thấy và đã tin mầu nhiệm Chúa Phục Sinh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN LỄ NGÀY PHỤC SINH ABC (Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9)

 Xem chi tiết »
Niềm vui - Thập giá - và Ơn Cứu độ

NIỀM VUI - THẬP GIÁ – VÀ ƠN CỨU ĐỘ Suy niệm Lễ Lá (Lc 22, 14-23, 56)

 Xem chi tiết »
Tại làm sao Chúa chết?

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật Lễ Lá – năm C – năm A (Lc 22, 14-23, 56)

 Xem chi tiết »
Cùng Chúa Giêsu vượt qua đau khổ vào trong vinh quang

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ C (Lc 19,28-40 ; Is 50,4-7 ; Pl 2,6-11 ; Lc 22,14-23,56)

 Xem chi tiết »
Ánh mắt của Đức Giêsu Kitô

Khi các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đưa người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang đến đối diện với Đức Giêsu Kitô, họ tin vào chính mình để mạnh dạn nhìn thẳng vào Ngài, và đặt vấn đề với Ngài “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?”

 Xem chi tiết »
Chúa nhân từ không kết án

Suy Niệm Chúa nhật V Mùa Chay - C (Ga 8, 1-11)

 Xem chi tiết »
TÌnh thương tha thứ và biến đổi

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY C (Is 43,16-21 ; Pl 3,8-14 ; Ga 8,1-11)

 Xem chi tiết »
Hồi tâm, đứng dậy, quyết trở về

Suy Niệm Chúa nhật IV Mùa Chay - C (Lc 15, 1-3. 11-32)

 Xem chi tiết »
Hồi tâm trở về với Chúa Cha đầy lòng từ bi thương xót

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY C (Gs 5,9a.10-12 ; 2 Cr 5,17-21 ; Lc 15,1-3.11-32)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang