CN & Lễ Trọng

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần

Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi Năm – C (Ga 16, 12-15)

 Xem chi tiết »
Sống hiệp thông và chia sẻ noi gương Chúa Ba Ngôi

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 11 TN C - LỄ CHÚA BA NGÔI (Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15)

 Xem chi tiết »
Thánh Thần khấn xin ngự đến

Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ga 20, 19-23)

 Xem chi tiết »
Tác động của Thánh Thần nơi các tín hữu

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG (Cv 2,1-11 ; 1 Cr 12,3b-7.12-13 ; Ga 20,19-23)

 Xem chi tiết »
Chúa Giêsu Hằng Cầu Thay Nguyện Giúp Cho Chúng Ta

Suy niệm Chúa nhật VII Phục Sinh Năm – C ( Ga 17, 20-26 )

 Xem chi tiết »
Lễ Chúa Thăng Thiên

“Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc 16,19). “Người được cất lên ngay trước mặt các ông và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa” (Cv 1,9).

 Xem chi tiết »
Thi hành sứ vụ chứng nhân cho Chúa hôm nay

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN C (Cv 1,1-11 ; Ep 1,17-23 ; Lc 24,46-53)

 Xem chi tiết »
Quê Hương Chúng Ta Là Quê Trời

Lễ Chúa Giêsu lên Trời (Lc 24, 46 - 53)

 Xem chi tiết »
Muốn được bình an, hãy giữ Lời Chúa

Suy niệm Chúa nhật VI Phục Sinh Năm– C ( Ga 14, 23-29 )

 Xem chi tiết »
Vượt qua cơn khủng hoảng đức tin

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH C (Cv 15,1-2.22-29 ; Kh 21,10-14.22-23 ; Ga 14,23-29)

 Xem chi tiết »
Yêu mến, đến và ở lại

(20.5.2019 – Thứ hai Tuần 5 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Yêu như Chúa yêu

Suy niệm Chúa nhật V Phục Sinh năm – C ( Ga 13, 31-35 )

 Xem chi tiết »
Thầy là đường

(17.5.2019 – Thứ sáu Tuần 4 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Dấu chỉ môn đệ Đức Giêsu là thực hành yêu thương cụ thể

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH C (Cv 14,21b-27 ; Kh 21,1-5a ; Ga 13,31-33a.34-35)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang