CN & Lễ Trọng

Chúa nhân từ không kết án

Suy Niệm Chúa nhật V Mùa Chay - C (Ga 8, 1-11)

 Xem chi tiết »
TÌnh thương tha thứ và biến đổi

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY C (Is 43,16-21 ; Pl 3,8-14 ; Ga 8,1-11)

 Xem chi tiết »
Hồi tâm, đứng dậy, quyết trở về

Suy Niệm Chúa nhật IV Mùa Chay - C (Lc 15, 1-3. 11-32)

 Xem chi tiết »
Hồi tâm trở về với Chúa Cha đầy lòng từ bi thương xót

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY C (Gs 5,9a.10-12 ; 2 Cr 5,17-21 ; Lc 15,1-3.11-32)

 Xem chi tiết »
Lễ Thiên Thần truyền tin

Theo tập tục nếp sống đức tin Công Giáo mỗi khi người tín hữu tụ tập đọc kinh ở nhà tư hoặc ở thánh đường, thường bắt đầu giờ đọc kinh cầu nguyện với Kinh truyền tin:

 Xem chi tiết »
Thời kỳ sám hối và làm việc từ thiện

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY C (Xh 3,1-8a.13-15 ; 1 Cr 10,1-6.10-12 ; Lc 13,1-9.)

 Xem chi tiết »
Chúa Biến Hình, Xin Cho Con Được Ơn Biến Đổi

Suy Niệm Chúa nhật II Mùa Chay – C (Lc 9, 28b-36)

 Xem chi tiết »
Mùa Chay biến đổi tâm hồn

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY C (St 15,5-12.17-18 ; Pl 3,17-4,1 ; Lc 9,28b-36)

 Xem chi tiết »
Ăn chay cầu nguyện để chiến thắng ma quỷ cám dỗ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT I MÙA CHAY C (Đnl 26,4-10 ; Rm 10,8-13 ; Lc 4,1-13)

 Xem chi tiết »
Noi gương Chúa Giêsu để chiến đấu với Ba Thù

Suy niệm Chúa Nhật I Mùa Chay năm C (Lc 4, 1-13)

 Xem chi tiết »
Xức tro và ăn chay về tinh thần

HIỆP SỐNG TIN MỪNG THỨ TƯ LỄ TRO A.B.C. (Ge 2,12-18 ; 2 Cr 5,20-6,2 ; Mt 6,1-6.16-18)

 Xem chi tiết »
Xét đoán và kết án theo Chúa Giêsu

SUY NIỆM CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN – C (Lc 6, 39-45)

 Xem chi tiết »
Đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa đoán xét

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN VIII TN C (Hc 27,4-7; 1 Cr 15,54-58; Lc 6,39-45)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm C

Tòa án nhân dân thành phố Hán Trung, tỉnh Thiêm Tây, Trung Quốc vừa tuyên án tử hình đối với Zhang Koukou, 36 tuổi.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang