CN & Lễ Trọng

Vâng nghe Lời Chúa

Chúa nhật 14 thường niên – C

 Xem chi tiết »
Nên nhân chứng loan báo Tin Mừng

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN C (Is 66,10-14c ; Gl 6,14-18 ; Lc 10,1-12.17-20)

 Xem chi tiết »
Hình ảnh chiếc chìa khóa trong phúc âm

Chiếc chía khóa đóng vai trò cần thiết trong đời sống con người. Khi đi đâu ra khỏi nhà, ai cũng cẩn thận cầm theo chùm chìa khóa luôn giữ bên mình. Khi quên mất chìa khóa, ai cũng bối rối đi tìm.

 Xem chi tiết »
Hai thánh tử đạo Phêrô và Phaolô

BÀI SUY NIỆM LỄ CHÍNH NGÀY LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ (Mt 16,13-19)

 Xem chi tiết »
Dứt khoát theo Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN C (1 V 19,16b.19-21 ; Gl 5,1.13-18 ; Lc 9,51-62)

 Xem chi tiết »
Con mới là bao thai, mắt Ngài đã thấy

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả(Lc 1, 57- 66,80)

 Xem chi tiết »
Sống đức tin và đức mến noi gương hai thánh Phêrô và Phaolô

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ (29/06) (Cv 12,1-11 ; 2 Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19)

 Xem chi tiết »
Đáp đền Tình Yêu của Thánh Tâm Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ THÁNH TÂM NĂM C (Ed 34,11-16 ; Rm 5,5b-11 ; Lc 15,3-7)

 Xem chi tiết »
Chu toàn sứ vụ Tiền Hô noi gương Gioan Tẩy Giả

HIỆP SỐNG TIN MỪNG SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ (24/06) (Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80)

 Xem chi tiết »
Cần sự hiệp thông huynh đệ khi tham dự tiệc thánh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN C - LỄ MÌNH MÁU CHÚA (St 14,18-20; 1 Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17)

 Xem chi tiết »
Ngôn ngữ của dấu chỉ

Có câu chuyện vui giả tưởng trong dân gian: Một giáo sư dậy môn thần học sau khi qua đời được đưa đến trình diện Thiên Chúa. Trước ngai tòa Thiên Chúa, vị giáo sư được Thiên Chúa ca ngợi về công lao nghiên cứu giảng dậy cho sinh viên về mầu nhiệm Thiên Chúa. Sau đó Thiên Chúa tiếp: „ Thưa giáo sư, nhưng đôi khi ngài giảng dậy nói về Ta, mà chính Ta cũng không biết như thế…!“

 Xem chi tiết »
Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần

Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi Năm – C (Ga 16, 12-15)

 Xem chi tiết »
Sống hiệp thông và chia sẻ noi gương Chúa Ba Ngôi

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 11 TN C - LỄ CHÚA BA NGÔI (Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15)

 Xem chi tiết »
Thánh Thần khấn xin ngự đến

Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ga 20, 19-23)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang